www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
ข้อมูลเที่ยวอยุธยา,พระราชวังบางปะอิน,ทัวร์อยุธยา,เที่ยวอยุธยา แผนที่,เที่ยวอยุธยา รถไฟ,แผนที่อยุธยา,วัดใหญ่ชัยมงคล,สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดอยุธยา,ข้อมูลที่พัก,โรงแรม ร้านอาหารจังหวัดอยุธยา

สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
โรงแรม และเกสต์เฮาส์ริมน้ำ
กรุงศรี ริเวอร์ โฮเต็ล (ทางเข้าสถานีรถไฟ) ๒๗/๒ ม.๑๑ ถ.โรจนะ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๓๗๗๗  HYPERLINK "http://www.krungsririver.com" www.krungsririver.com จำนวน ๒๐๖ ห้อง ราคา ๒,๓๕๔-๗,๖๕๐ บาท (มีบริการเรือรอบเกาะ)
              บ้านคุณพระ   ๔๘ ม.๓ ถ.ป่าโทน ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๘, E-mail: bannkunpra@ai-ayutthaya.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคาห้องนอนรวม (4 คน) เตียงละ ๒๕๐ บาท ราคาห้องเดี่ยว ๔๐๐-๖๐๐ บาท (ห้องพัดลม)   ราคา ๑,๐๐๐  บาท (ห้องปรับอากาศ)
                บ้านสุวรรณธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ๔๓ / ๙ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๔๒๗๐, ๐๘ ๑๙๒๘ ๒๘๘๗ www.suvarnriversideresortandspa.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท
ริเวอร์ วิว เพลส  ก ๓๕/๕ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๒๙–๓๐ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๔,๐๐๐ บาท (มีบริการเรือรอบเกาะ)
วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท ๘๙ ม.๑๑ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๙๖๐๐-๔๙ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๙๖๒๕-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๖  ๐๘๙๐-๒ ต่อ ๓๐๓-๗ โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๐๗๔๑   HYPERLINK "http://www.woraburi.com" www.woraburi.com จำนวน ๑๖๒ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๓,๖๐๐ บาท
               อโยธยา ริเวอร์ ไซด์ (ทางเข้าสถานีรถไฟ) น.๙๑ ม.๑๐ ถ.ป่าโค ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๔๘๗๓-๗  จำนวน ๑๐๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท (มีบริการเรือรอบเกาะ)
               อโยธยา ริเวอร์ ไซด์ เฮาส์ (ติดกับวัดกษัตราธิราช) ๑๗/๒ ม.๗ ต.บ้านป้อม โทร. ๐๘ ๑๖๔๔ ๕๓๒๘, ๐๘ ๑๙๓๒ ๖๑๖๒ กรุงเทพฯโทร.๐ ๒๕๘๕ ๖๐๐๑, ๐ ๒๙๑๐ ๘๗๙๗  จำนวน ๗ ห้อง ราคา ห้องเดี่ยว ๓๐๐ บาท(ห้องพัดลม) บนเรือมี ๒ ห้องราคา ๑,๐๐๐  บาท(ห้องพัดลม)  และ ๑,๒๐๐  บาท(ห้องปรับอากาศ)

โรงแรม และเกสต์เฮาส์ในเมือง
แกรนด์ พาเร้นท์ โฮม ๒๒/๖ ม.๒ ซ.มัณฑนา ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๑๔๘๐, ๐๘ ๖๓๘๓ ๔๗๙๑ จำนวน ๑๐ ห้องราคา ๑๕๐-๖๐๐ บาท (ห้องพัดลม-ปรับอากาศ)
                  จิตต์วิไล เพลส  ๓๘/๗ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๑๗๗, ๐๘ ๙๖๙๖ ๔๙๙๖, ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๑๖๖ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท 
                   ซันไรซ์ เพลส  (ใกล้ท่ารถไปกรุงเทพฯ)  ๖/๓  ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๒๕, ๐๘ ๑๖๘๖ ๙๕๔๙, ๐๘ ๑๙๙๑ ๗๔๘๗  จำนวน  ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๕๐๐-๖๐๐  บาท (ห้องปรับอากาศ)
                   ดิ โอลด์ พาเลส รีสอร์ท (หน้าวัดหน้าพระเมรุ) ๑/๓๕ ม.๕ ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๔, ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๗๒- จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๙๐ บาท (รวมอาหารเช้า) บังกะโล ๗ หลัง ราคา ๗๙๐ บาท
ดิ โอลด์ เพลส เกสต์เฮาส์ ค.๑๐๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๑๖๑, ๐๘ ๙๖๑๔ ๓๐๑๐, ๐๘ ๑๗๘๐๘ ๙๓๒๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ห้องเดี่ยว ๒๕๐ บาท(พัดลม+ห้องน้ำรวม)  ราคา ๓๕๐ บาท (พัดลม+ห้องน้ำในตัว)  และ ๕๐๐  บาท (ห้องปรับอากาศ)
โตโต้ เกสต์เฮาส์  ๖/๕ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๐๐–๔๐๐ บาท
ไทยไท บังกะโล  ๑๓/๑ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๗๐๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐  บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
โทนี่ เพลส  ๑๒/๑๘ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๗๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐- ๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๔๐๐-๗๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
ธงชัย เกสต์เฮาส์  ๙/๖ ม.๑๓ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๑๐ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
บ้านจิตต์วิไล ๙/๒๓ ม.๓ ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๒๕๙-๖๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
บ้านจันทนะ  ง.๑๒/๒๒ ถ.นเรศวร สาย ๑ (ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๓๒๐๐, ๐๘ ๙๘๘๕ ๐๒๕๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
บ้านไม้ รีสอร์ท ๓๘/๑๙ ม.๘ ต.บ้านพรหม โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๖๓, ๐๘ ๑๔๕๐ ๒๘๘๔ จำนวน ๙ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
  บ้านโลตัส ง.๒๐ ถ.ป่ามะพร้าว(สายหนึ่ง)  ต.หอรัตนไชย โทร.๐ ๓๕๒๕ ๑๙๘๘, ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๗๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านสวน เกสต์เฮาส์  ๒๓/๑ ถ.จักรพรรดิ์  ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๓๙๔  จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา (ห้องพัดลม) ๓๐๐ บาท ราคา (ห้องปรับอากาศ) ๔๐๐ บาท บังกะโล ๓ หลัง ราคา ๖๐๐ บาท
บ้านอยุธยา ๔๘/๓ ซ.ไผ่ลิง ๓ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๙๐๕, ๐๘ ๑๓๖๒ ๓๕๓๔ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
                  ใบเฟิร์น โฮมสเตย์ ๑๗๒/๙ ม.๔  ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๐๕๑, ๐๘ ๖๗๔๔ ๙๔๖๘ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
พี ยู เกสต์เฮาส์  ง.๒๐/๑ (ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๒๑๓ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๗๐๐ บาท(ห้องปรับอากาศ)
                พลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ๑๒/๓ ม.๗ ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๗๕ ๖๐๐๑–๒, ๐ ๓๕๒๒ ๕๑๒๗  www.pludhaya.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท
พรรษพร (พี.เอส.) เกสต์เฮาส์  (ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) ๑๔/๔ ม.๓ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท
เวียงฟ้า ๑/๘ ถ.โรจนะ (ตรงข้ามกับหอพักนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๒๕๒, E-mail: wiangfa@hotmail.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ศรีอยุธยา ๑๐/๑ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๓๐๔๑ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๔๐๐ บาท
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในธุรกิจสวนหลวง(อาคารสวนหลวง) ๙๖ ม.๒ ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย (ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๗ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา  ห้องนอนรวม ๑๒ คน ๕๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ห้องเดี่ยว ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)/ห้องรวม ๖ คน  ๖๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
อยุธยา เกสต์เฮาส์  ๑๒/๓๔ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
                อยุธยาธานี ๔/๘๙ ม.๘ ต.หัวรอ โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๗๗๖ โทรสาร ๐ ๓๕๒๓ ๒๘๑๗ จำนวน ๘๑ ห้อง ราคา ๙๕๐ – ๒,๕๐๐ บาท
               อยุธยา โฮสเทล (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ) ๗ ม.๒ ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๐๙๔๑ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๐๐–๔๐๐ บาท
อโยธยา โฮเต็ล (บริเวณตลาดเจ้าพรหม) ๑๒ ม.๔ ถ.เทศบาลสาย ๒ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๔๙-๕๐ จำนวน ๑๐๑ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท
อยุธยา โฮมสเตย์ (เกาะลอย) สามารถติดต่อได้ที่  ๑๕/๒๖ ม.๒ เกาะลอย ต.หัวรอ โทร.๐๘ ๑๒๙๐ ๖๖๓๐, ๐๘ ๑๔๓๔ ๑๘๕๘ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๑,๓๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
อู่ทอง อินน์  ๒๑๐ ม.๕ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๒๕๓๑-๔๐ จำนวน ๒๐๗ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๔,๐๐๐ บาท
อู่ทอง โฮเต็ล  จ.๘๖ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๓๐๐๐, ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๖๓ จำนวน ๖๗ ห้อง ราคา ๒๔๐–๓๘๐ บาท
โอลด์ บี เจ เกสต์เฮาส์ (บรรจง) ๑๖/๗ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย (หลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๒๖ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๖๐ บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๓๕๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)

อำเภออุทัย
กระท่อมเจ้าพระยา  ๔๕/๑ ม.๘ ต.บ้านใหม่ โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๒๐๐-๑ ห้องพัก ๑๐ ห้อง ราคา ๙๐๐ บาท บังกะโล ๔ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท  (ริมน้ำ)
แกรนด์ การ์เด้น รีสอร์ท  ๒๐/๒ ม.๑ ถ.แยกวัดกะสังข์ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๖๘๘-๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๘๐-๕๔๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
ทิพย์วิมาน รีสอร์ท ๙ ม.๖ ถ.หัวลาน-ดอนพุทรา ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๖๘๐๘-๑๒ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท
               ไทยไท พาเลซ ๑๙/๒ ม.๒ ถ.สายเอเซีย ต.ธนู (ติดถนนสายเอเซีย) โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๒๓๓๘-๔๐ จำนวน ๑๒๒ ห้อง ราคา ๔๐๐–๙๐๐ บาท
ปลายนา รีสอร์ท  ๒๕/๙๙ ม.๑๐ ต.ข้าวเม่า โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๕๓๘ จำนวน ๑๐๐ ห้อง  ราคา ๒๕๐ บาท (ห้องพัดลม)  ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
                มายเฮาส์ เกสต์เฮาส์ (ใกล้โรงพยาบาลราชธานี) ๕๙/๘-๙ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๙๓-๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๗๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
โรจนะพล โฮเต็ล  ๖๔/๖ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๘๘๕-๘ จำนวน ๖๕ ห้อง ๓๙๐-๕๒๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
อยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล  (ใกล้สถานีรถโดยสารไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ๕๕/๕ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๘๓-๙๑ จำนวน ๑๙๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท

อำเภอนครหลวง
                 บ้านสาไรโฮมสเตย์ ๑๑/๒ ม.๕ ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๕๗๓ ๐๙๕๗, ๐๘ ๖๘๐๐ ๒๖๕๗ สัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำป่าสัก ชมการตีมีดอรัญญิกและกิจกรรมอื่นๆ

อำเภอบางไทร
                บางไทรฮอสปิเฮาส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (เวลเนสโฮม)  ๑ ม.๔ ต.ช่างเหล็ก โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๙๕๐๐  (มีห้องประชุมสัมมนา ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ ฐานกิจกรรมค่าย นวด สปา ทางการแพทย์ ห้องฟื้นฟูสุขภาพ และสหคลินิกที่มีแพทย์และพยาบาลบริการ ๒๔ ชั่วโมง)
                ปียวรรณรีสอร์ท (บ้านสวนสี่ภาคบางไทร)  ๒/๑ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย ติดต่อ บ.ลำปางชัย จำกัด โทร.๐ ๓๕๓๖ ๖๖๓๐  กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๙ ๗๙๙๗, ๐ ๒๖๑๙ ๘๓๕๐, ๐ ๒๖๑๙ ๕๖๕๘-๙, ๐๘ ๑๘๖๐ ๓๑๑๓  HYPERLINK "http://www.piyavanresort.com" www.piyavanresort.com  จำนวน ๒๒ ห้อง  ราคา ๗๐๐–๒,๕๐๐ บาท และบ้านทรงไทยแฝด ๑ หลัง ๕,๐๐๐ บาท
โฮมสเตย์บางไทร  ๔๗ ม.๓ ต.บางพลี โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๑๗๓๒, ๐๘ ๑๖๘๔ ๓๑๘๖  จำนวน ๒ หลัง ราคา ๑๐๐ (เฉพาะค่าที่พัก) ๗๕๐ บาทต่อคน (รวมค่าอาหาร ๓ มื้อ ค่าล่องเรือ)

อำเภอบางปะอิน 
                บ้านเรือไอร์แลนด์ รีสอร์ท  โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๐๒๒๐ บังกะโล ๘ ห้อง  ราคา ๑,๕๐๐ บาท บ้านเรือ ๘ หลัง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
                โฮมสเตย์บ้านแก้วในสวน ๑๓/๕ ม.๕ ต.เกาะเกิด โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๒๘๑๕, ๐๘ ๑๘๕๑ ๖๖๓๒ มีบ้านพักจำนวน ๑๐ หลัง  คนละ ๗๐๐ บาท (พักแรม ๑ คืน รวมอาหาร ล่องเรือชมทัศนียภาพฝั่งริมแม่น้ำและสถานที่สำคัญต่าง ๆ)

อำเภอวังน้อย
                ศูนย์พัฒนาบุคลากร ปตท. ๗๑ ม.๒ ถ.พหลโยธิน กม.ที่ ๗๘ ต.สนับทึบ โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๓๐๐๐ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท

อำเภอเสนา
                เจ้าเจ็ดโฮมสเตย์ (ริมคลองเจ้าเจ็ด) ๕๘ ม.๗ ต.เจ้าเจ็ด ค่าบริการคนไทย ๕๕๐ บาทต่อคน ชาวต่างชาติ ๘๐๐ บาทต่อคน (รวมอาหาร ๓ มื้อ) โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๘๗๖, ๐๘ ๙๐๔๑ ๓๗๐๖
โฮมสเตย์คลองรางจระเข้  (ตั้งอยู่ริมคลองรางจระเข้) ๒๖ ม.๑๐ ต.บ้านโพธิ์  ค่าบริการคืนละ ๕๐๐ บาท/คน ชาวต่างชาติ ๗๐๐ บาท/คน อาหาร ๒ มื้อ โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๐๕๘, ๐๘ ๙๘๘๑ ๑๐๔๒

อำเภอบางปะหัน
                สวีทอินน์ รีสอร์ท ๑๐/๒ ต.พุทเลา โทร. ๐๘ ๑๔๘๒ ๔๒๔๘, ๐๘ ๗๙๘๒ ๒๕๓๕ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๕๐๐ - ๖๐๐ บาท

อำเภอท่าเรือ 
ท่าเรือ  ๗๗/๑๐ ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๓๓๘๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)

ร้านอาหาร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
                       ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ประนอม ๔๗ / ๘ -๙ ถ.อยุธยา–ป่าโมก โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๑๔๗๖ (ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก, เกาเหลาขาไก่ใส่หม้อดิน)
                       ก๋วยเตี๋ยวบก (บ้าน ๕ ดาว สาขา ๒) ๔๙ ม.๓ ต.คลองสระบัว โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๗๑๒ – ๓ (ผัดไทกุ้งสด หอยทอดสูตรเยาวราช ก๋วยเตี๋ยวรสไทยสูตรต่าง ๆ)
ก๋วยเตี๋ยวเรือ  หน้าชุมสายองค์การโทรศัพท์ ถ.บางเอียน (ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อน้ำตก)
ก๋วยเตี๋ยวเรือวัดจีน (หรือวัดรัตนชัย) (อยู่ในวัดจีนอยู่ใกล้กับป้อมเพชร)  ต.หอรัตนไชย (ก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อ ไก่)
ก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่  (ตรงข้ามวัดใหญ่ชัยมงคล) ๔๐/๒ ม.๓ ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๖๗๙ (ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น)
                      กิ่งแก้ว-ก้านทอง  ค. ๕/๑๗  ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๙๓ (ข้าวขาหมู,ข้าวน่องไก่เหล้าแดง, ข้าวหมูแดง ก๋วยเตี๋ยว)
                     ไก่ย่างแม่ผ่องสี  ง. ๑๐/๒๘-๒๙ ม.๔ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๕๔, ๐๘ ๔๑๓๖ ๒๓๖๖ (ไก่ย่างสูตรพิเศษ)
ข้าวต้มกำลังภายใน  ๑๗/๑๗ ถ.นเรศวร (ข้างคิวท่ารถตู้ไปกรุงเทพฯ) ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๓๔, ๐ ๓๕๒๑ ๑๖๖๐ (ข้าวต้ม อาหารไทย จีน)
คิดถึง ๖๒ /๑๗ ม.๘ ต.บ้านป้อม โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๘๒๒ (ปลาช่อนลุยสวน, ปลากะพงนึ่งมะนาว,ปากเป็ดทอดกรอบ)
คุณแอ๊ด (ยีเลาะห์เจ้าเก่า) ๖๐-๖๑ ม.๓ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๑๐๕ (อาหารอิสลาม, ข้าวหมกไก่, มัสมั่นแพะ) 
คุ้มขุนเมือง  ๑๑/๓ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๗๐ (อาหารไทย, เวียดนาม)
ครัวคุณสุ (ตรงข้ามสวนสมเด็จศรีพระสุริโยทัย)  ๔๘/๑ ม.๒ ต.บ้านใหม่ โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๓๕๔๙ (ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ,ปลาแม่น้ำ,ต้มยำปลากระทิง)

ครัวต้นน้ำ ถ. ๒๖/๒ ถ.อู่ทอง (ตรงข้ามวิทยาเขตพณิชยการราชมงคล) โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๑๔ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
                      ครัวต้ม - ตุ๋น (ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ) ๑๘/๕ ม.๕ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๑๘๗ (ต้มยำปลากะพงแดง,ข้าวคลุกกะปิ,ก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลา)
ครัวแตน  ๗/๗ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๓๗๕ (อาหารไทย, ตามสั่ง, ผัดเผ็ดกระดูกหมูอ่อนใบยี่หร่า)
ครัวสวนหลวง อาคารสวนหลวง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย (ข้างศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์)  โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๖๙๗, ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๗ (อาหารไทย)
                      ครัวย่าบัว ๔๖ ม.๒ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๗๒๕ (ปลาน้ำเงินแกงป่า ต้มยำต่าง ๆ)
                      โคโคนัท ๑ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐๘ ๓๑๕๙ ๑๒๙๑ (อาหารไทย)
                      เจริญรุ่งเรือง ๘/๓ ม.๔ ถ.ป่ามะพร้าว ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๖๑  (ก๋วยเตี๋ยวทะเล,ผัดไททะเล,ยำทะเล)
      ซี ซี อินเตอร์ฟู้ด  ๗/๓๓ ถ.จักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๓๔, ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๐ ( อาหารตามสั่ง อาหารไทย อาหารทะเล)
     ซีฟู้ดพาร์ค ที แอนด์ เจ  ๕๕/๑๗ ม.๑ ต.ธนู (ตรงข้ามโรงแรมอยุธยาแกรนด์) โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๒๕๕-๖ (อาหารทะเล, ญี่ปุ่น)
                     ดวงพร (ตลาดเจ้าพรหม)  ๙ /๔๙ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๐๕๖๖ (อาหารจีน)
ตะเพียนทอง  (ในโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล) ๕๕/๕ หมู่ ๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๘๓-๘ (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น)
ตำหนักแก้ว  ๑๖๖ ม.๒ ถ.ชัยมงคล ๕ ต.ไผ่ลิง (ทางเข้าสนามกีฬาประชาชน) โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๑๕๐-๑ (อาหารไทย, จีน)
โตโต้ เกสต์เฮาส์ ๖/๕ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ (อาหารไทย, ตามสั่ง)
เทพนิมิตร  (ในโรงแรมอโยธยา) ง. ๑๒  ม.๔ ถ.เทศบาลสาย ๒ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๔๙ (อาหารไทย)
เนื้อย่างเกาหลี (ข้างสนามกีฬาจังหวัด)  ถ.โรจนะ
นิมิตรดี  (หน้าโรงเรียนประตูชัย) ๒๐/๒ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๓๓ (อาหารป่า)
                      นางกวักบึงพระราม ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๖๒๘ (อาหารตามสั่ง)
นายฮวดข้าวขาหมู  เชิงสะพานปรีดีฯ 
บอนไซ  ๑๙/๒๓ ม.๓ ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๖๖๗ (เนื้อย่างเกาหลี)
      บ้านอู่ทอง  ๓๙ ม.๑  ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๒๙๓ (อาหารไทย อาหารเวียดนาม,แหนมซี่โครงหมูอ่อน, แกงคั่วหอยขม)
ป่าสักคอฟฟี่ช้อป  (ในโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ทางเข้าสถานีรถไฟอยุธยา) ๒๗/๒ ม.๑๑ ถ.โรจนะ ต.กะมังโทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๓ (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)
ฟาร์มกุ้งหลวง  (ตลาดกลางเพื่อการเกษตร) ๙๘/๔ ม.๓ ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๕๘๘ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
มะละกอ ๙/๓๖ ถ.ชีกุน ต.ประตูชัย โทร. ๐๘ ๑๗๑๒ ๕๗๗๙ (อาหารไทย เปิดเวลา ๐๙.๓๐-๒๒.๐๐ น.)
                       มังสวิรัติ (ทางไปท่ารถ ๙๙) ๙๑ /๑  ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๔๒๓ (แกงเขียวหวาน, หมูพริกไทยดำ)
มาเรียม  ๖๙/๖ ม.๓ ถ.บางเอียน ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๐๑๑๐ 
      ริเวอร์ไอร์แลนด์ คอทเทจ ๑๕/๒๖ ม.๒ เกาะลอย ต.หัวรอ โทร.๐๘ ๑๒๙๐ ๖๖๓๐, ๐๘ ๑๔๓๔ ๑๘๕๘ (อาหารจำพวกปลาแม่น้ำ)
เรือนไทยไม้สวย (เลยวัดใหญ่ชัยมงคลประมาณ ๒๐๐ เมตร) ๘/๒ ม.๓ ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๙๗๗-๙ (อาหารไทย,ปลา-กุ้งแม่,น้ำแกงคั่วหอยขม, น้ำพริก-ยำชนิดต่าง ๆ)               
      ลูกศิษย์เท้ง ๑๙/๑๔ ซ.ข้างโรงเรียนประตูชัย ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๒๔๖, ๐๘ ๙๑๐๗ ๔๒๙๖ (ปูจ๋า หอยจ๊อ อาหารจีน อาหารจำพวกปลา)
                      ลุงแอ๊ดปลาเผาบึงพระราม  ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๒๖๙๒ (ปลาเผาต่าง ๆ )
                      เลขาบึงพระราม ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๗๔๖ (ต้มยำปลาม้า,ส้มตำต่าง ๆ )
ศูนย์อาหารแม่ช้อยนางรำ บริเวณตลาดน้ำศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๙๒๓๔-๔๑
                      สยาม  ๑๑/๓ ม.๑ ถ. มหาราช ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๗๐ (ปลาช่อนลุยสวน, แหนมเนือง)
สะแกวัลย์  ๑๙ ถ.วัดป่าโค ใกล้สถานีรถไฟ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๖๙ (อาหารไทย)
ส้มตำบึงพระราม  ในบริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม
ส้มตำหัวแหลม  บริเวณหน้าสรรพาวุธซ่อมยาง   
                      อู่ทองอินน์ คาเฟ่  ในโรงแรมอู่ทองอินน์  ถ.โรจนะ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๓๖-๙ (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)
                      แอ๊ว  ๑๗ ม.๓ ต.คลองสระบัว โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๑๙๙ (ไข่เจียวคลองสระบัว,ปลาแม่น้ำ)
อำนวยบึงพระราม ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๕๘๕ (ส้มตำ, อาหารตามสั่ง)
๒๙ สเต๊ก ง.๘/๑๔-๑๕ ถ.ป่ามะพร้าว (สาย ๑) ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๗๕๕ (สเต๊กหมู, ไก่ นกกระจอกเทศ, อาหารไทย)

ร้านอาหารริมน้ำ
                      กระท่อมเจ้าพระยา (ข้างอนุสาวรีย์พระสุริโยทัย) ๔๕/๑ ม.๘ ต.บ้านใหม่ โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๒๐๐-๑ (อาหารไทย, กุ้ง-ปลาแม่น้ำ, ฉู่ฉี่ปลาน้ำเงิน, ต้มยำปลาม้า)
      กานต์กิตติ ๗ ม.๒  ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๑ (อาหารไทย, แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย,แกงส้มชะอมทอด, ปลาช่อนลุยสวน,หมี่กรอบ) มีบริการล่องเรือ
กู่เฉิง (โรงแรมกรุงศรีริเวอร์)  ๒๗ / ๒ ถ.โรจนะ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๓ ต่อ ๓๑
      ครัวป้อมเพชร ๑๓ /๕ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๓๕๔ (ขาหมูตุ๋นยาจีนทอดกรอบ,ปูผัดผงกะหรี่,ต้มยำกุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อน) มีบริการล่องเรือ
      คุ้มกรุงศรี (เลยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ไปประมาณ ๕๐๐ เมตร) ๑๕/๑ ม.๖ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๖๗๖, ๐ ๓๕๒๑ ๐๒๑๑ (อาหารไทย, ส้มตำปลากรอบ, ปลาช่อนเผา,กุ้งชาววัง, แกงส้มมะพร้าวอ่อน) มีบริการล่องเรือ
      เจ้าพระยามารวย ๙/๕ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๖๙๒, ๐๘ ๑๘๕๒ ๓๐๗๙, ๐๘ ๑๙๔๘ ๓๕๘๕ (ขาหมูตุ๋นยาจีนทอดกรอบ,ปลาช่อนซาดิส, เอ็นหมูต้มยำแห้ง) มีบริการล่องเรือ
ชายน้ำ  จ.๓๖/๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๐๑๓, ๐๘ ๑๖๙๖ ๒๔๓๙ (อาหารจีน, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, กุ้งเผา, กุ้งทอดกระเทียม, ทอดมันปลากราย)
ไทรทองริเวอร์ (หลังจวนผู้ว่า)  ๔๕ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๔๙, ๐ ๓๕๒๔ ๔๕๗๕ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, ปลากะพง ๓ รส, แกงส้มปลาช่อน) มีบริการเรือรอบเกาะ
                      บ้านคุณพระ  (เยื้องวิทยาลัยอาชีวะศึกษา) ๔๘  ถ.ป่าโทน ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๘, ๐๘ ๑๔๔๒ ๒๗๔๒  (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, กุ้งแช่น้ำปลา)
บ้านไม้ริมน้ำ ๓๓ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๕๑๖, ๐ ๓๕๒๑ ๑๕๒๖ (ปลาช่อนริมน้ำ,ปลาเนื้ออ่อนฉู่ฉี่)  มีบริการล่องเรือ
บ้านวัชราชัย  ๙ ม.๗ ต.บ้านป้อม (เข้าทางวัดกษัตราธิราช) โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๓๓๓, ๐ ๓๕๒๕ ๕๒๘๐ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, ปลาช่อนลุยสวน, ปลาทับทิมสมุนไพร, ปลาช่อนเผาเกลือ, ต้มโคล้งปลาสลิดใบมะขามอ่อน)
เปิบพิสดาร แม่ช้อยนางรำ (เข้าทางวัดกษัตราธิราช)   ต.บ้านป้อม (กุ้งเผา,ปลาเผา,ต้มยำต่างๆ)
แพกรุงเก่า  ข.๔ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย  โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๕๕, ๐ ๓๕๒๔ ๓๔๕๕, ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๑๐ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, กุ้งแม่น้ำเผา,ปลาน้ำเงินราดพริก, แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย)
แพศรีทอง (ใกล้วัดสุวรรณดาราม)  ข. ๘/๑ ม.๒ ต.หอรัตนไชย  โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๑๐ (แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย, ปลาน้ำเงินราดพริก)
                    แพอาหารอโยธยา (โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์)  ๙๑/ ๑ ม.๑  ต.กะมัง  โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๔๘๗๓-๗ (อาหารไทย,จีน,ฝรั่ง, เมี่ยงปลาช่อน)
                    แพอาหารเทวราช ๗๔/๗ ม.๑ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๒๒๔, ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๙๗, ๐ ๓๕๒๔ ๔๑๒๔ (อาหารไทย,จีน) มีบริการล่องเรือ
ริเวอร์วิวเพลส  โรงแรมริเวอร์วิวเพลส  ก.๓๕/๕  ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๒๙-๓๐, ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๔๔
เรือไม้ไทย (เลยโรงพยาบาลจังหวัดไปประมาณ ๑ กิโลเมตร) ๖/๔๓ ม.๖ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๑๗๗ (อาหารไทย, ปลาแม่น้ำ, ปลาทับทิมทอดม้วน, ต้มยำปลาคัง, ปลาช่อนลุยสวน) มีบริการล่องเรือ
      เรือนกัญญา (ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) ถ.อู่ทอง  ต.ประตูชัย โทร. ๐๘ ๙๑๓๐ ๒๐๘๘ (ปลาช่อนเผา,ไก่ทอดตะไคร้,ส้มตำปูม้า) มีบริการล่องเรือ
เรือนรับรอง  ๑๓/๑-๒ ม.๒ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๓๖, ๐ ๓๕๒๔ ๓๐๙๐ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, ทอดมันกุ้ง, ปลาช่อนแดดเดียว,กุ้ง-ปลาแม่น้ำ) มีบริการล่องเรือ
เรือนแพ  (ตรงข้ามโรงแรมกรุงศรีริเวอร์) ข. ๓๖/๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๘๐๗, ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๖๔ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
ริมคลอง (ทางไปวัดหน้าพระเมรุ) ท.๖๖ ม.๕ ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๓๐๐๓, ๐๘ ๖๖๔๔ ๓๘๑๔, ๐๘ ๑๗๕๒ ๒๑๕๑  (อาหารไทย, ปลาต่าง ๆ, เนื้อย่างเกาหลี)
สมบัติเจ้าพระยา (เลยร้านอาหารไทรทองไปประมาณ ๒๐๐ เมตร) ๑๙ ม.๓ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร.๐ ๓๕๓๒ ๒๒๕๙, ๐๘ ๑๙๔๗ ๕๐๑๖, ๐๘ ๓๐๐๓ ๐๕๖๘ (แกงส้มปลาช่อนทอด,ทอดมันกุ้ง, ส้มตำปูม้า)
                      สำรวยปลาเผา  ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาหารไทย, ปลาช่อนเผา, ยำต่างๆ)
อิราชัยมาเสะ (โรงแรมอู่ทองอินน์)  ๒๑๐ ม.๕ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๓๖ (อาหารญี่ปุ่น)

อำเภอบางไทร
เจ้าพระยากุ้งเผา  ๓๓/๑ ม.๕ ต.ราชคราม
ริมน้ำ  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา(ก่อนถึงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๔ กม.) ๑๖/๓ ม.๕ ต.ราชคราม โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๐๕๐ (อาหารป่า, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
เรือนไทย  ๗/๒ ม.๔ ต.ราชคราม โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๐๐๒ (อาหารประเภทปลา-กุ้งแม่น้ำ)
                     เอมโอษฐ์  อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๙๐๑-๒ (กุ้งอบเนย,ปลาสำลียำมะม่วง,ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย)
นอกจากนั้นภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ยังมีร้านอาหารข้าวแกง อาหารตามสั่งและส้มตำให้เลือกรับประทานได้หลายร้านด้วยกัน

อำเภอบางปะอิน 
ครัวเด่น (ใกล้วัดโปรดสัตว์)  ๒๗ ม.๒ ต.ขนอนหลวง  โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๘๓๒๔ (ปลาเผา,ปลาม้าต้มยำ,ฉู่ฉี่ปลาหมอ,ปลาตะเพียนไร้ก้าง)
                      ครัวสี่ภาค ๕๑๓ ม.๒ ซ.๑๐/๕ ต.คลองจิก โทร. ๐๘ ๕๘๑๑ ๗๑๒๑, ๐๘ ๙๖๖๗ ๓๗๔๙ (ปลาทับทิมทอดสมุนไพร, ต้มแซ่บซี่โครงเมียน้อย, น้ำพริกอ่อง)
      คุณเซาดะห์  อยู่บริเวณในตลาดเก่าในอำเภอบางปะอิน (อาหารอิสลาม)
                      คุณมูบีน  อยู่ข้างมัสยิดเราะห์มานียะฮ์  (อาหารอิสลาม)
                     ครัวฟ้า   ๒๑๒/๘-๙  ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๐๙๓๐ (ก๋วยเตี๋ยวเรือหมู-เนื้อ)
ควีนโรส ๑  ตลาดบ.ข.ส. (อาหารอิสลาม อาหารตามสั่ง)
                      ควีนโรส ๒   (ตลาดเอกเซ็นเตอร์) ๘๐/๑๒๑ ต.บ้านเลน โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๒๑๙๘ (อาหารอิสลาม ข้าวหมกไก่ ซุบหางวัว อาหารตามสั่ง)
เบ๊เต็กเส็ง  ๗๓/๖ ประตูน้ำพระอินทร์ ก่อนถึง อ.บางปะอิน โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๑๑๕๐ (อาหารไทย, จีน,ทะเล)  
ต้นน้ำ ริเวอร์ วิว   ๒๖ ม.๖ ต.บ้านเลน โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๐๐๖ (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
ปราสาททอง   ๙๖/๖ ประตูน้ำพระอินทร์ ต.เชียงรากน้อย โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๑๐๑๑ (อาหารไทย, จีน)
พลอย   ข้างโรงพยาบาลบางปะอิน  ถ.บางปะอิน-ศูนย์ศิลปาชีพฯ  ต.บ้านเลน โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๘๐ (อาหารป่า, ปลาแม่น้ำ)
ภูตะวัน  ๕๘ ม. ๕ ต.คลองจิก โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๐๐๘๕ (อาหารไทย, จีน)
                      ยางเดี่ยว (ยางโทน)  (ริมน้ำหน้าวัดชุมพลฯ) ๕/๑ ม.๔ ต.บ้านเลน โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๑๓๕ (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
เราะฮ์มัด   ติดโรงพยาบาลบางปะอิน (อาหารอิสลาม, อาหารตามสั่ง)
                     ฮัจยีโก๊ะ (ลูกชาย) อยู่ข้างมัสยิดเราะห์มานียะฮ์ ถ.พหลโยธิน กม.๕๑ (อาหารอิสลาม)
                   
อำเภออุทัย
    กุ้งเพื่อนแพรว  ๙๘/๘ ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๕๔๙๐ (อาหารไทย, ปลาแม่น้ำ, ปลาเผา, ปลาคังลวก)
จ่าชัย ๒  ๓๒/๕ ม.๑๐ ถ.สายเอเชีย ต.ข้าวเม่า โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๘๙๖ (อาหารไทย, แกงส้มชะอมทอด, ปลาคังลวก, แกงคั่วหอยขม)
                    จีโร่ ๑/๑๕๓-๕ ม.๕ ต.คานหาม โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๐๑๓๙ (อาหารญี่ปุ่น)
สวนอาหารริมน้ำ  ๙๘/๓๖ ถ.สายเอเชีย โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๕๔๙๔ (อาหารไทย, ปลา กุ้งแม่น้ำ, กุ้งเผา, ปลาคังลวง,แกงส้มกุ้ง)
อามีนา  ๕๑/๑๔ ม.๑ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๑๘๔ 

อำเภอวังน้อย
ครัวสำราญ  ๔๕/๑ ม.๒ ต.วังจุฬา โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๑๐๗๓ (ปลาทอดกระเทียม,ปลาช่อนทรงเครื่อง)
                       ต้นเตย  ๓๘/๑ ม.๒  ต.วังจุฬา โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๑๔๐๓ (อาหารไทย, ตามสั่ง, สุกี้)
บัวชม  ๑๘๔ ม.๓ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย (ปลากะพงทอดราดน้ำปลา,ปลาช่อนอบฟาง,ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อน)
                      วังกุ้ง-วังปลา  ๕๐ ม.๑  ต.ลำไทร โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๔๒๓๔, ๐ ๓๕๒๗ ๑๒๑๖, ๐๘ ๑๘๔๕ ๓๓๘๔(อาหารไทย, จีน, ฝรั่ง, ญี่ปุ่น)
ลุงนวย  ๗๒ ม.๑ ต.ลำไทร โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๑๒๔๘ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, ปูนิ่ม, หอยหลอดผัดฉ่า)

อำเภอบางปะหัน
                      ครัวริมบึง ๑๘ / ๒ ม.๑ ต.หันสัง (กม.๙๑.๕) โทร. ๐ ๘๙๖๑๖ ๔๗๖๖, ๐ ๘๑๔๙๙ ๘๖๙๙ (ส้มตำปลาทับทิม, ส้มตำปลาดุกฟู, ต้มแซ่บปลา)
                      ครัวบ้านสร้าง  ถ.สายเอเชีย กม.ที่ ๘๕-๘๖
อุดมปลาเผา  หน้าวัดพระงาม ถ.สายเอเชีย กม.ที่ ๘๐ 

อำเภอนครหลวง
                      คูเหลาไก่รวน   ข้างโรงเรียนวัดบ้านซุ้ง ถ.นครหลวง-ภาชี
ลุงม้วน   ตลาดใหม่เหนือวัดโตนด ถ.นครหลวง-ท่าเรือ
                      สวนอาหารซุ้มป่าสัก  ๑๑๖ ม.๒ ต.บ่อโพง โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๔๕๐๔, ๐ ๓๕๗๒ ๔๕๑๙ (อาหารไทย มีบริการล่องเรือชมโบราณสถานและวิถีชีวิตริมน้ำ จากแม่น้ำป่าสักสู่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง)

อำเภอมหาราช
                     ครัวทองแดง ๕ ม.๕ ต.เจ้าปลุก โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๒๒๑๗, ๐๘ ๙๐๒๖ ๒๓๔๔ , ๐๘ ๖๐๒๘ ๘๘๔๙
                     เจ้าปลุก ๑   ๒๓/๔ ม.๕ ต.เจ้าปลุก โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๒๙๑, ๐ ๖๐๔๑ ๑๓๗๘ (ปลาเผาต่าง ๆ)
                     เจ้าปลุก ๒  ๓๙/๑ ม.๕ ต.เจ้าปลุก โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๒๒๓๑ (ปลาเผาต่าง ๆ)

อำเภอเสนา
ก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกเจ้าเจ็ด ป้าปุ๊ ป้าแป๊ะ  (อยู่ใกล้วัดเจ้าเจ็ด)
ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเจ็ด  เขตชุมชนเทศบาลเจ้าเจ็ด
จุ้งบริการ ๒  ถ.ริมน้ำ โทร. ๐ ๓๕๒๐๘ ๑๑๘๕ (อาหารป่า, ปลาแม่น้ำ)
                      เจ้าเจ็ดปลาเผา (ติดถนนสายอยุธยา–สุพรรณบุรี) ๔๗/๓ ม.๗ ต.เจ้าเจ็ด โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๘๗๖, ๐๘ ๙๐๔๑ ๓๗๐๖ (ปลาช่อนเผา, ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน, ทอดมันปลากราย)
                      โอ โภชนา  (ตลาดริมแม่น้ำเสนา) ๒๕๒/๒๑ ต.เสนา โทร. ๐ ๓๕๒๐๘ ๑๒๕๕, ๐ ๖๗๕๘ ๒๕๕๕

อำเภอบางบาล 
                      ครัวน้อง  (ริมแม่น้ำน้อยเชิงสะพานสีกุก) ๕๔ ม.๒ ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี ต.น้ำเต้า โทร. ๐ ๓๕๒๘ ๙๒๘๘-๙ (อาหารไทย, กุ้ง-ปลาแม่น้ำ)

สนามกอล์ฟ
                สนามกอล์ฟนอร์ธเทิร์น รังสิต กอล์ฟ คลับ ๑๙/๒ ม.๗ ถ.พหลโยธิน (กม.๕๘) ต.วังน้อย อ.วังน้อย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๕๔๑๒–๓, ๐ ๓๕๒๗ ๑๗๕๕-๖
                สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ  ๗๗/๗ ม. ๓ ต.บางพลี อ.บางไทร โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๑๔๙๑, ๐๘ ๑๖๔๓ ๙๑๒๑
                สนามกอล์ฟเมืองเอกวังน้อย ๘๕ ม.๔ ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๔๘๒๕–๙

รายชื่อบริษัทนำเที่ยว
                      กานต์กิตติทราเวล ๑๓๗/๒๙ ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๙๒๗, ๐ ๓๕๒๓ ๒๕๒๓
                      โกศลทัวร์ ๙๘/๒๐๔ ซ.๔ หมู่บ้านร่มรื่นการ์เดน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน โทร. ๐ ๓๕๗๔ ๒๒๖๗, ๐๘ ๑๙๒๑ ๒๗๐๑  (ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย ล่องเรือเที่ยวไปในลำน้ำเจ้าพระยา)
                      คลาสสิค ทัวร์ ๑๒/๔ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๙๗๘, ๐ ๓๕๒๕ ๒๗๖๓
              เดอะซันทราเวล เซอร์วิส  ๑๒ /๓๔ ม.๔ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๕๐๑, ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘
นิสสิน ทราเวล เซอร์วิส ไทยแลนด์ ๑๖ ม.๔ ต.อุทัย อ.อุทัย โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๖๘๖๘-๗๐
มัลติ ทราเวล ๑๒๖ ม.๓ ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๘๒๘-๓๐
พรหมเอื้อ ทราเวล เซอร์วิส ๘๑/๕๒  ม.๑๑ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๒๓๘๔
                สายทิพย์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๒๒๒/๑ ม.๗ หมู่บ้านพรทิพย์ ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๙๑๓๓
     อยุธยา โบ๊ท แอนด์ ทราเวล ๑๗ ซ.วชิรธรรมสาธิต ๓๕ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๗๔๖ ๑๔๑๔, ๐ ๒๗๔๖ ๑๒๘๗ (นำเที่ยวแบบกึ่งผจญภัยและล่องเรือชมโบราณสถานในจังหวัดอยุธยา)
     อยุธยา อินเตอร์ เซอร์วิส  ๔๙/๒๐ ถ.มหาราช ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๖, ๐๘ ๑๘๔๙ ๔๖๘๗, ๐๘ ๙๒๔๓ ๙๖๖๘
     เอ็น เอช แทรเวล แอนด์ บิซเนส (ตรงข้ามโรงแรมอยุธยาแกรนด์) ๖๑/๑ ม.๒ ต.ภูเขาทอง
อ.พระนครศรีอยุธยา โทร.๐ ๓๕๓๙ ๘๐๔๕

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ     
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา             ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๔๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๕๐
                      สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา   ๐ ๓๕๒๔ ๑๖๐๘, ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๒๕
                      ตำรวจท่องเที่ยว                                              ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๔๖, ๐ ๓๕๒๔ ๒๓๕๒, ๑๑๕๕
                      โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา      ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๒๘, ๐ ๓๕๒๑ ๑๘๘๘, ๐ ๓๕๓๒ ๒๕๕๕, ๑๖๖๙
                      โรงพยาบาลราชธานี                                        ๐ ๓๕๓๓ ๕๕๕๕–๖๑
                      สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง                     ๐ ๓๕๓๓ ๕๓๐๔
                      สถานีรถไฟอยุธยา                                           ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๑
                      ตำรวจทางหลวง                                              ๑๑๙๓

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand