www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
สถาน ที่ ท่องเที่ยว ฉะเชิงเทรา,ตลาดบ้านใหม่,วัดโสธร,จังหวัดฉะเชิงเทรา,ฉะเชิงเทรา แผนที่,คำขวัญฉะเชิงเทรา
เขาหินซ้อน,สมุทรปราการ,สถาน ที่ ท่องเที่ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา,ฉะเชิงเทรา ที่พัก ท่องเที่ยว สถาน ที่ ท่องเที่ยว
สถาน ที่ ท่องเที่ยว ฉะเชิงเทรา,เมือง ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว สถาน ที่ ท่องเที่ยว,สถาน ที่ ท่องเที่ยว ใน จังหวัด ฉะเชิงเทรา,แหล่ง ท่องเที่ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา,แผนที่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา,ร้าน อาหาร ฉะเชิงเทรา
ร้าน อาหาร ใน จังหวัด ฉะเชิงเทรา,ร้าน อาหาร ฉะเชิงเทรา,ร้าน อาหาร บางปะกง,โรงแรม ฉะเชิงเทรา
ที่พัก ฉะเชิงเทรา,รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา,สถาน ที่ ท่องเที่ยว ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี ที่พัก

สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก
อำเภอเมือง 
แกรนด์ รอยัล พลาซ่า  ๑๑๑๐ ถ.สุขประยูร ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๓๗๐๑ โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๓๗๐๑ จำนวน ๑๗๐ ห้อง ราคา ๖๔๕-๑,๕๐๐ บาท  
ใจอินทร์ ๗๑/๒๓ ถ.บางปะกง ต.โสธร โทร.๐ ๓๘๕๑ ๒๒๓๖, ๐ ๓๘๕๑ ๔๘๑๐ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท 
มิตรสัมพันธ์  ๗๖-๙๒ ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๗๙ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๐๐ บาท 
เย็นจิตร บังกะโล ๒๔๗/๔๐ ถ.มหาจักรพรรดิ์ โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๐๐ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๐๐ บาท
ริเวอร์ อินน์  ๑๒๒/๑ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมืองโทร.  ๐ ๓๘๕๑ ๔๕๓๐ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๙๐-๓๙๐ บาท 
วังธารา แอนด์ รีสอร์ท ๕/๒ ถ.สุขประยูร ต.คลองนา โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๒๒๓๙-๔๐, ๐ ๓๘๙๘ ๑๒๐๐-๔ จำนวน ๑๖๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๕,๕๐๐ บาท
สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ๔๒๒ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง โทร ๐ ๓๘๘๑ ๐๕๔๑, ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๐๑ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๕๐๐–๗๐๐ บาท
แฮปปี้ โฮม ๖๗/๑๓ ถ.เลี่ยงเมือง จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท

อำเภอบางคล้า
                บางคล้า รีสอร์ท ๑๑๘ ม.๑ ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.ท่าทองหลาง โทร ๐ ๓๘๕๔ ๒๑๓๘-๙ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
บ้านสบาย ๙๐/๕ ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บางคล้า โทร.๐ ๓๘๕๔ ๑๒๓๔ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๘๐-๔๐๐ บาท

อำเภอบางปะกง
                โลมา รีสอร์ท ๖ ม.๘ ถ.บางนา-ตราด กม. ๕๓ (ตรงข้ามโรงไฟฟ้าบางปะกง) ต.ท่าข้าม โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๔๓๑๘, ๐๘ ๑๓๑๓ ๓๘๗๐, ๐๘ ๑๗๖๒ ๙๖๑๑, ๐๘ ๔๖๘๒ ๒๔๐๒ โทรสาร ๐ ๓๘๕๗ ๓๖๔๔  HYPERLINK "http://www.baanlomaresort.com" www.baanlomaresort.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๖๐๐ บาท (รวมอาหารเช้า, มีเรือขนาด ๒๐-๘๐ ที่นั่ง ชมโลมา ดูหิงห้อย ดูนก)
โรงแรมริมฝั่งบางปะกง  ๖๑/๖ ม.๑๓ ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง โทร. ๐ ๓๘๕๓ ๑๕๑๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท

อำเภอพนมสารคาม 
                พนม  ๑๒๖๙ ถ.พนมสารคาม ต.พนม โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๑๔๕ จำนวน ๖๒ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๓๐ บาท          
พนม การ์เด้น ๓๓๓ ม.๔ ถ.พนมสารคาม ต.ท่าถ่าน โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๘๑๗, ๐ ๓๘๕๕ ๒๗๗๕ โทรสาร ๐ ๓๘๕๕ ๒๗๗๕ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
บังกะโลรุ่งเรือง  ๙๙๙ ม.๑ ต.พนม โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๒๐๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ๗ ม.๒ ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี กม.๕๑–๕๒ ต.เขาหินซ้อน โทร ๐ ๓๘๕๙ ๙๑๐๕–๖ ต่อ ๑๕, ๐ ๓๘๕๙ ๙๐๖๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท  ห้องรวมราคา ๓๐-๑๐๐บาท/คน

ร้านอาหาร  
อำเภอเมือง
                ก๋วยจั๊บตั๊กม๊อ ๓๐/๒๔-๒๕ ม.๕ ถ.สายบาสพาสแยกหลวงพ่อโสธร ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๑๘๙๓-๔ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐–๑๖.๐๐ น. ก๋วยจั๊บ กระเพาะปลา  )
เก๊าบริการ ๒๐–๒๑ ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๒๐๑๐ ( รับจัดโต๊ะจีนข้างนอก ในร้านไม่มีบริการขายอาหาร )
เกื้อกูลโภชนา  ๕๑/๖ ถ.เกื้อกูล ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๔๒๕(อาหารจีน หูฉลาม เป๋าฮื้อ  เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
กุ้งนาง  (ริมแม่น้ำบางปะกง ใต้สะพานลอยรถไฟ) ๕๑๖ ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๓๔๑๔, ๐๘ ๙๗๗๖ ๑๙๒๘ อาหารไทย อาหารทะเล เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ไก่ย่างน้องปู  ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
น้อยไก่ย่าง  ถ.ศรีโสธร ต.โสธร
นายก๊วก  ๔๙ ม.๑๒ ถ.บางนา-ตราด บางปะกง  (ข้าวแกง)
เนี้ยว (ข้าวมันไก่)  ๘๓/๕ ถ.มหาจักรพรรดิ์
บ้านป้าหนู ๖๔ ตลาดบ้านใหม่ ถ.ศุภกิจ โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๓๓๖, ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๐๖ (อาหารไทย เปิดบริการ ๑๐.๓๐–๒๒.๐๐ น.)
ประดิษฐ์โภชนา  ๑๓๓ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๔๖ (อาหารไทย จีน อาหารทะเล เปิดบริการ ๐๘.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
เพิ่มบุญ ๓/๑๐๘ ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง โทร.๐ ๓๘๕๓ ๕๐๙๙ (ก๋วยเตี๋ยวบก อาหารเพื่อสุขภาพ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ ๐๗.๐๐–๑๖.๐๐ น. )
มธุรสเรือนแพ  ๑๗๔/๓๘ แพริมน้ำ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๙๕๘, ๐ ๓๘๕๑ ๕๘๓๓ (อาหารไทย จีน อาหารทะเล   เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
รวยเรือนแพ (ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ๒๙๓/๓ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๔๓๑  (อาหารไทย จีน  เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ศิริโอชา ๔๔๑/๕-๖ ซ.๓ โทร.๐ ๓๘๕๑ ๓๔๑๙
ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ ๒๕๗ (เยื้องสถานีรถไฟ) ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๖๑๓ (ก๋วยเตี๋ยว อาหารเจ เปิดบริการ ๐๖.๐๐–๑๙.๐๐ น.)
                      สวนศูนย์ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านหลังอาคารโรงแรม  ๔๒๒ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง โทร.๐ ๓๘๘๑ ๐๕๔๑, ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๐๑ (จำหน่ายอาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
          สวนอาหารเรือนไทย ๑๙๙ ม.๑๓ ถ.บางนา-ตราด โทร.  ๐ ๓๕๕๓ ๑๖๒๒
สุนหมูเด้ง  ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง
อาหารบ้านน้อยไก่ย่าง ๗ ม.๕ ต.บางพระ โทร.๐ ๓๘๘๒ ๐๐๘๓, ๐ ๓๘๘๒ ๑๙๒๐ (ไก่ย่าง ส้มตำ อาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.)

อำเภอบางปะกง
ครัวคุณน้อง ๙/๒ ม.๑ ต.หนองจอก โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๗๖๓๒, ๐ ๓๘๕๗ ๗๑๓๕ (อาหารไทย อาหารทะเล เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

อำเภอบางคล้า
                ครัวบางคล้า ๗๘ ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.ท่าทองหลาง โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๕๘๐, ๐ ๓๘๘๒ ๗๓๒๐ (อาหารไทย  เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
เถ้าแก่ซื้อ (ซิ้มฮวดเฮง) ๕๕/๑-๓ ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาบางคล้า) ถ.บางคล้า-แปลงยาว  ต.บางคล้า โทร. ๐  ๓๘๕๔ ๑๐๒๐ (อาหารจีน เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.แฮกึ้นกุ้งนาง หมูแดง ต้มยำกุ้งแม่น้ำ)
ร่มไม้สายธาร (ใกล้กับพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ๒ ถ.พระสถูปเจดีย์ ต.บางคล้าโทร. ๐ ๓๘๕๔ ๒๗๙๔, ๐๘ ๖๑๕๕ ๗๑๑๑ (อาหารไทย อาหารทะเล เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น. มีบริการล่องเรือ)
ลีลาวนา ๒๕/๒ ถ.เอมอรอุทิศ ๑ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๔๒๗๕, ๐๘ ๑๕๘๘ ๒๒๑๙ (อาหารไทย อาหารฝรั่ง เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

สวนอาหารแม่น้ำ (หน้า สภอ.บางคล้า) ถ.เทศบาลพัฒนา ๑ ต.บางคล้า โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๙๐๙, ๐๘ ๑๘๖๑ ๒๗๔๐ (อาหารไทย ชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำบางปะกง พร้อมรับประทานอาหาร เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๓.๐๐ น. มีบริการล่องเรือ)                
สเต๊กบางคล้า
๑๑๘  ม.๑ ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.ท่าทองหลาง โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๒๑๓๘-๙ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๓.๐๐ น.)

อำเภอบางน้ำเปรี้ยวคุ้มบุญส่ง ๓๐ ม.๒ ต.บางขนัก โทร. ๐ ๓๘๕๒ ๔๑๓๐, ๐ ๓๘๕๒ ๔๓๑๓ (อาหารตามสั่ง เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.) อำเภอพนมสารคาม ก๋วยเตี๋ยวปลาอาภรณ์ ๖๕๖/๑๕ (สี่แยก อ.พนมสารคาม) ต.ท่าถ่าน เมืองตรังติ่มซำ ๖๕๖/๑๘-๒๐ (สี่แยก อ.พนมสารคาม) ต.ท่าถ่าน โทร. ๐ ๓๘๘๓ ๗๑๖๐ (จำหน่ายต้มเลือดหมู ก๋วยจั๊บ ข้าวราดแกง ซุบหางวัว เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
ศรแดง
๑๒๑๓ ถ.พนมสารคาม-บ้านสร้าง ต.พนม

สนามกอล์ฟอำเภอบางปะกง                
ไทย คันทรี คลับ
๘๘ ม.๑ ถ.บางนา-ตราด กม. ๓๕.๕ ต.พิมพา โทร.  ๐ ๓๘๕๗ ๐๒๓๔–๔๖, ๐ ๒๖๕๑ ๕๓๐๐-๖ (๑๘ หลุม  เปิดบริการทุกวัน  เว้นวันจันทร์ เวลา ๐๖.๓๐–๑๘.๐๐ น.) รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟ คลับ ๑๕๐ ม.๓ ต.ท่าข้าม โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๓๒๗๕-๙ (๑๘ หลุม  เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๖.๔๕–๑๔.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๕.๓๐–๑๔.๐๐ น.)                
สนามกอล์ฟโรงไฟฟ้าบางปะกง ๔ ม.๖ ต.ท่าข้าม โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๓๔๒๐-๗ ต่อ ๒๙๙๕, ๐ ๓๘๕๗ ๔๖๓๒ (๙ หลุม เปิดบริการทุกวัน ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

อำเภอบ้านโพธิ์บางปะกงริเวอร์ ไซด์ คันทรี คลับ ๔๙ ม.๒ ต.แสนภูดาษ โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๓๕๒๓-๕ (๑๘ หลุม  เปิดบริการทุกวัน ๐๖.๐๐–๑๙.๐๐ น.)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ                 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด         
                                โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๔๗๙๔
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา                
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๒๐                
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา                             
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๒๙, ๐ ๓๘๕๑ ๑๑๘๕
สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา                            
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๔๔๘๒                
สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา                                        
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๐๗
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา                 
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๓๓                
คลีนิกคริสเตียนบางคล้า                                       
โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๘๓๐, ๐ ๓๘๕๔ ๑๐๓๓
โรงพยาบาลพนมสารคาม                                      โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๔๔                       
โรงพยาบาลบางปะกง                                             โทร. ๐ ๓๘๕๓ ๑๒๘๗
โรงพยาบาลแปลงยาว                                             โทร. ๐ ๓๘๕๘ ๙๐๐๒                
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง                
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๑๑๑
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคล้า
                           โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๑๑๑                                      
ตำรวจทางหลวง                             
โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว                    
โทร. ๑๑๕๕
ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand