www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,
อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร,แผนที่ จังหวัด กำแพงเพชร,ที่ เที่ยว กำแพงเพชร,สถาน ที่ ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร,
ข้อมูล แหล่ง ท่องเที่ยว ของ จังหวัด กำแพงเพชร,สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร,ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร,แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร,
ข้อมูล จังหวัด กำแพงเพชร,กำแพงเพชร+แผนที่,แผนที่กำแพงเพชร,แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร,แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร,ประวัติกำแพงเพชร,
จังหวัดกำแพงเพชร,อุทยาน ประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร,มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,สถานที่เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดกำแพงเพชร
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กอโชคชัย ๑๙-๔๓ ถนนราชดำเนิน ซอย ๘ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๔๗, ๐ ๕๕๗๑ ๑๕๓๑ จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๒๖๐-๓๒๐ บาท
แกรนด์วิวรีสอร์ท ๓๔/๔ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๑๑๐๔ ,๐๘ ๖๕๙๐ ๔๘๑๓ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๙๐-๓๙๐ บาท
คันทรี่ รีสอร์ท ๒๖/๑๐๓ หมู่ ๑ บ้านวังยาง โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๑๑๑, ๐๘ ๑๗๔๐ ๔๐๓๑ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
จิตรประภา ๖๗ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๐๙๔, ๐ ๕๕๗๓ ๘๗๖๗ จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ชากังราว ริเวอร์วิว ๑๔๙ ถนนเทศา โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๔๙๐๐ โทรสาร ๐ ๕๕๗๑ ๔๗๕๕ จำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ทรีเจ เกสท์เฮาส์ ๗๙ ถนนราชวิถี โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๐๓๘๔, ๐๘ ๑๘๘๔๑๘๙ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท
เทคโนรีสอร์ท ๒๗/๒๗ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๘๐๐, ๐ ๕๕๗๙ ๙๙๘๗ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท
เทพนคร ๑๒ ถนนราชดำเนิน ซอย ๑๒ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๐๙๑ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๕๐ บาท
นวรัตน์ ๒ ถนนเทศา โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๑๐๖, ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๑๑, ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๑๙ โทรสาร ๐ ๕๕๗๑ ๑๙๖๑ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๘๐๐ บาท
บ้านสวนริมน้ำรีสอร์ท ๓๖/๓ หมู่ ๑ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๑๙๘๔-๕ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
ปกากะญอ รีสอร์ท ๓๐๙/๔-๕ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๗๙๕, ๐๘ ๙๙๕๘ ๒๕๔๒ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๓๙๐ บาท
พี รีสอร์ท ๑๘ ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๒๓๓, ๐ ๕๕๗๑ ๒๖๖๖ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
พี รีสอร์ท สาขาริมน้ำ ๑๐/๗ หมู่ ๑ บ้านวังยาง โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๑๒๘๘ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
เพชร โฮเต็ล ๑๘๙ ถนนบำรุงราษฎร์ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๘๑๐-๔ จำนวน ๒๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท
แม่ปิงรีสอร์ท ๒๓/๕ หมู่ ๑ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๕๘๙๖ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔๕๐ บาท
ราชดำเนิน ๑๑๔ ถนนราชดำเนิน โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๐๒๙, ๐ ๕๕๗๑ ๑๐๒๒ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๑๔๐-๒๘๐ บาท
เรือนไทย รีสอร์ท ๑๘/๑๖ หมู่ ๑ ตำบลนครชุม โทร. ๐๘ ๑๙๗๑ ๔๔๗๘ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เรือนประทุมรีสอร์ท ๒๑/๑๔ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๘๑๘๑ , ๐๘ ๙๔๓๘ ๒๘๓๐ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๘๐-๔๕๐ บาท
ล้านนารีสอร์ท ๘๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๘๑๒๖ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๓๙๐ บาท
วังยางริมปิง รีสอร์ท ๓๑/๓ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๘๐๔๕ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๙๐-๔๙๐ บาท
หินทราย รีโซเทล ๒๒/๓ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๙๙๓ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท

อำเภอคลองลาน
เทียมแขรีสอร์ท ๕๕ หมู่ ๘ โทร. ๐๘ ๖๒๔๕ ๘๑๒๔ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บ้านวนาลี ๙๙/๙ หมู่ ๑๘ โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๒๑๙, ๐๘ ๙๙๖๐ ๔๔๙๓, ๐๘ ๕๘๗๕ ๔๔๙๐, ๐๘ ๗๘๓๙ ๙๒๒๗ จำนวน ๔ หลัง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
มากบุญรีสอร์ท ๒๑/๕ หมู่ ๘ โทร. ๐ ๕๕๗๖ ๖๐๒๗, ๐๘ ๑๖๑๖ ๑๘๘๖ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท
หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านป่าคา หมู่ ๘ บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน ติดต่อ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา โทร. ๐ ๕๕๗๘ ๖๒๕๐
อุทยานแห่งชาติคลองลาน โทร. ๐ ๕๕๗๖ ๖๐๒๒-๓ ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท (บ้านพักอุทยานฯ และพื้นที่กางเต็นท์)
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ถนนคลองลาน-อุ้มผาง กม.๖๕ โทร. ๐ ๕๕๗๖ ๖๐๒๗, ๐ ๕๕๗๖ ๖๐๒๔ ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท (บ้านพักอุทยานฯและพื้นที่กางเต็นท์)

อำเภอขาณุวรลักษบุรี
สลกบาตร รีสอร์ท ๑๘๒๖ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๙๓๐๔-๕ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๕๐ บาท

อำเภอโกสัมพีนคร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตู้ ปณ. ๖๙ ปณจ.กำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๕๗๖ ๖๐๐๖-๗, ๐ ๕๕๗๖ ๖๔๐๘ ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท (บ้านพักอุทยานฯและพื้นที่กางเต็นท์)

ร้านอาหาร
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชรโภชนา (ร้านนายหยา) ๗๙ ถนนกำแพงเพชร หน้าศาลากลาง โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๓๐๓๕
กิตติโภชนา ๒ ถนนวิจิตร โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๒๙ อาหารไทย-จีน เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิง
ก๋วยเตี๋ยวไก่มะนาว โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๓๐๓๕
ครัวเห็ดโคน โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๗๙๘, ๐๘ ๑๔๒๖ ๑๒๔๘
เจริญสุข ถนนเจริญสุข โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๗๒๙
ทสตี้ ถนนเทศา โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๕๙๔
บะหมี่ชากังราว ๓๖๑ ถนนราชดำเนิน โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๔๔๖
บะหมี่นายมั่น ถนนราชดำเนิน ตรงข้ามทัณฑสถานวัยหนุ่มฯ โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๑๖๓๒
พะเยา ๑๕๕ ถนนเทศา ๑ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๖๕๐, ๐ ๕๕๗๑ ๒๑๗๔ อาหารตามสั่ง อาหารญี่ปุ่น
มาลัยอีสาน ๗ ถนนเทศา ๒ อาหารตามสั่งและเบเกอรี่
แม่ปิงรอยัล โรงแรมชากังราว โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๔๙๐๐
แม่ปิงริเวอร์ไซด์ ๔๗ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๒๔๕๕
ร้านกระดังงา โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๓๖๗๘
ร้านก๋วยเตี๋ยวหนองปลิง โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๔๑๕
ร้านไก่ย่างพี่แป๋ว โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๗๔๑๓
ร้านมัลลิกา (เมี่ยงชากังราว) โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๑๒๔
ร้านอาหารกินปลา โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๘๓๕
วิวสวยน้ำใส ๑๒๐ ถนนเทศา ซอย ๒ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๗๑๙๓
สวนธรรมชาติ ๒๓๘/๑ ถนนนครชุม โทร. ๐ ๕๕๗๙ ๙๕๐๗

สปา
แพรพิมพาลัย ไทย สปา ๓๓/๓ หมู่ ๒ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๒๔๑๑

บริการรถเช่าและบริการนำเที่ยว
หจก กำแพงเพชรการท่องเที่ยว ๔๕๓ ถนนเจริญสุข อำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๗๑๓,
๐๘ ๑๔๕๔ ๖๔๗๑
ธนโชติทราเวล หมู่บ้านสุวรัตน์ ๒๖๗/๔๙ ถนนเทศา ๒ ซอย ๙ อำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๒๓๗๕, ๐๘ ๑๙๗๑ ๓๗๔๒
ธีรพงษ์ทัวร์ หมู่บ้านสุวรัตน์ ๒๖๗/๔๙ ถนนเทศา ๒ ซอย ๙ อำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๖๙๑, ๐ ๕๕๗๒ ๒๓๗๔, ๐๘ ๑๒๘๐ ๙๗๐๓
น้องเกมส์ทัวร์ โทร. ๐๘ ๑๘๘๘ ๐๓๑๑
นายปิยะ เซี่ยงเห็น ๒๑๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๗๓ ๘๗๖๕
นายสมใจ บ่อทอง หมู่บ้านจงสวัสดิ์ ๖๐๐/๔๐ ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๑๘๘๕, ๐๘ ๙๕๖๒ ๕๙๘๗

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด                      โทร. ๐ ๕๕๗ ๐๕๐๑๑, ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๗๐
สำนักงานจังหวัด                               โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๐๔-๗
สถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๗๒๗๕
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร      โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๓๑๐
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร                โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๐๔๐๙
ตำรวจท่องเที่ยว                                  โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง                                 โทร. ๑๑๙๓
ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ สถานีตำรวจภูธรโทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๘๖๘, ๑๙๑
โรงพยาบาลกำแพงเพชร                   โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๓๔, ๐ ๕๕๗๑ ๔๒๒๓-๕

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand