www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
ประวัติ ถ้ำ แก้ว โกมล,ที่พักห้วยน้ำดัง,ห้วยน้ำดัง ที่พัก,สวนสนบ่อแก้ว,ถ้ำลอด,ถ้ำ น้ำแข็ง,วนอุทยาน ถ้ำ แก้ว โกมล,รูป ถ้ำ แก้ว โกมล,ที่พักปาย,ทริปปาย,ทัวร์เที่ยวปาย,ห้วยน้ำดัง,เที่ยวแม่ฮ่องสอน,แม่ฮ่องสอน,อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง,ราคาที่พักปาย,วิลล่าเดอปาย,
ริมปายคอทเทจ,บ้านน้ำปาย,บ้านปายนา,ทัวร์ปาย,ริมปาย,เที่ยวเมืองปาย,เที่ยวปาย,ที่พักปาย,love pai,ปางอุ๋ง,ทัวร์ปาย,
ปาย ที่พัก,ปาย แม่ฮ่องสอน,บ้านปายนา,แนะนำที่พักปาย,สถาน ที่ ท่องเที่ยว อ แม่สะเรียง,แผนที่ แม่ฮ่องสอน,จังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่พัก,
ข้อมูล จังหวัด แม่ฮ่องสอน,จังหวัด แม่ฮ่องสอน สถาน ที่ ท่องเที่ยว,ปาย ท่องเที่ยว สถาน ที่ ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน,
สถาน ที่ ท่องเที่ยว ก แม่ฮ่องสอน,สถาน ที่ ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน,ดอกบัวตอง,ปางอุ๋ง,ปาย แม่ฮ่องสอน,ปาย,ทัวร์แม่ฮ่องสอน,maehongson,ที่เที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน


สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก
โรงแรม
ใบหยกชาเลต์ ๙๐ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๘๖, ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๓๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๓๓ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๙๐๐ บาท
พานอรามา (บ้านพักนานาชาติพานอรามา แม่ฮ่องสอน) ๕๔/๑ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๗๕๗–๖๒ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๗๙๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๗๔๑๓-๕ www.panorama.8m.com E-mail: panorama@tyha.org จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
พาวิลเลี่ยน ๑๓๑ ม.๘ ต.ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๒๐๑ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
เมธี ๕๕ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๔๑, ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๒๑ จำนวน  ๓๘  ห้อง  ราคา ๑๕๐-๔๕๐  บาท
แม่ฮ่องสอน เมาน์เทน อินน์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ๑๑๒ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๘๐๒-๓, ๐ ๕๓๖๑ ๒๒๘๕ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๒๘๔ www.mhsmountaininn.com จำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
แม่ฮ่องสอน ริเวอร์ไซด์ ๑๖๕ ม. ๓ บ้านห้วยเดื่อ ต. ผาบ่อง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๔๑๔๓, ๐ ๕๓๖๘ ๔๑๔๕ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๔๑๔๖ www.mhriverside.com E-mail: reservation@mhriverside.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๑๕๐-๑,๕๐๐ บาท
รุคส์ ฮอลิเดย์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๑๑๔/๕-๗ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๓๒๔-๙, ๐ ๕๓๖๑ ๒๒๑๒, ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๐๘ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๒๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๖ ๑๒๓๓ โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๐๐๙๔ www.maehognson.20m.com จำนวน ๑๔๔ ห้อง ราคา ๒,๘๒๐–๓,๘๒๐ บาท บ้านพัก ๗๐ หลัง ราคา ๒,๒๒๐ บาท
สยาม  ๒๓ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๔๘, ๐ ๕๓๖๑ ๑๑๔๘ จำนวน  ๑๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
อ้อมเขา ๕/๑ ถ.ประชาอุทิศ ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๕๗, ๐ ๕๓๖๑ ๑๗๑๙ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน ๑๔๙ ม. ๘ ถ. ขุนลุมประพาส ต. ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๔๔๔๔ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๔๔๔๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๙๐๐๐, ๐ ๒๒๖๑ ๙๕๓๐–๓๔ www.imperialhotels.com/taramaehongson จำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐–๕,๐๐๐ บาท

รีสอร์ท
โกลเด้น ปาย แอนด์ สวีท รีสอร์ท ๒๘๕ ม. ๑  ถ. แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๒๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๒ ๐๔๑๗ www.goldenpai.com บังกะโล ๓๐ ห้อง เรือนไทย ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท
โกลเดน ฮัท รีสอร์ท ๒๕๓ ม. ๑๑ ถ.มรรคสันติ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๔๔, ๐ ๕๓๖๑ ๒๓๐๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๓๗๔๗ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท
                        เดอะได รีสอร์ท ๑๕๓ บ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๓๙๖๔ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท
                        บ้านแก้ว รีสอร์ท  ๑๔/๑ ถ. ปางล้อนิคม ซอย ๔ ต. จองคำ โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๓๐๐๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๑๒ ๔๘๔๐ www.maehongsontravel.com/bkresort E-mail:ban_kaew@yahoo.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท บ้านพัก ๕ หลัง ราคา ๘๐๐-๒,๔๐๐ บาท
บ้านเคียงดอย ๓๐/๔ ต.ผาบ่อง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๖๐๖๕ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
บ้านสวนกลางเมือง รีสอร์ท ๑๐๕/๓ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๔๗๗ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๐๐ บาท เต็นท์ ๒๐๐ บาท
                        บ้านสวนริมธาร รีสอร์ท ๑๘/๔ ถ. นาหมากปิน-ทุ่งกองมู ต. ผาบ่อง โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๓๐๖๙, ๐ ๕๓๖๑ ๓๔๐๔ www.maehongsontravel.com/rimtarn จำนวน ๒๐ ห้อง บังกะโล ๔ หลัง ราคา ๓๐๐–๑,๕๐๐ บาท
ปางล้อ วิลล่า ๑๓/๓ ซอย ๔ ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๗๒, ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๙๐ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
เฟิร์นริมธาร รีสอร์ท ๖๔ ม. ๑๐ ถ. ขุนลุมประพาส ต. ผาบ่อง  โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๖๑๑๐ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๖๑๑๑ www.fernresort.info จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา  ๑,๒๐๐–๒,๕๐๐ บาท
แม่น้ำคอทเทจ ๙๒ ม. ๓ บ้านทุ่งกองมู ต. ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๙๔๕ โทรสาร ๐ ๕๓๖๒ ๐๒๓๐ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท
แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท (บ้านพักนานาชาติแม่ฮ่องสอน) ๒๔ ม. ๓ ถ. ท่าโป่งแดง ต. ห้วยดัว โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๓๑๓๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๓๑๓๗ E-mail: karenhostel@tyha.org กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๗๔๑๓-๕ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แม่ฮ่องสอน ฮิลล์ รีสอร์ท ๑๐๖/๒ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร./ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๔๗๕ บังกะโล ๑๒ หลัง ๒๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
ริมน้ำกลางดอย รีสอร์ท ๑๐๘ ม.๓ บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง โทร./ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๔๑๔๒ E-mail: rimnamklangdoi@hotmail.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๖๐๐–๘๐๐ บาท
สวัสดี เพลส ๒๙ ม.๘ โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๓๓๒๒ www.sawasdee.com/hotel/thai/sawasdeeplace ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
สักสวยกลางดอย รีสอร์ท ๓๒๑ ม. ๑ ต. ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๙๒๙, ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๗๖๔ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๐๐๐ บาท
สามหมอก วิลล่า ๒๘/๒ บ้านท่าโป่งแดง ต. ผาบ่อง โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๗๘ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๗๘ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ห้วยน้ำริน รีสอร์ท 76/1 ถ. นิเวศน์ไพศาล ต. จองคำ (ห่างจากสนามบิน ๒๐๐ ม.) โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๘๖-๗ www.huainamrin.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท บ้านใหญ่ ๒ หลัง ราคา ๓,๐๐๐ บาท เต็นท์ ๒๐๐ บาท
อิงดอย รีสอร์ท ๑๐๙/๑ ถ. ขุนลุมประพาส ต. ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๗๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๐๐ บาท

เกสต์เฮาส์
จองคำ เกสต์เฮาส์ ๗ ถ. อุดมชาวนิเทศน์ ซ. ๔ ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๒๐, ๐๘ ๑๙๕๐ ๙๗๐๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท                                                                  
จอห์นนี่ เฮาส์ ๕/๑ ถ. อุดมชาวนิเทศน์ ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๖๖๗ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
จีน เกสต์เฮาส์ ๖/๑ ถ. ประชาอุทิศ ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๖๖๒ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๐๖ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๘๐–๑๕๐ บาท
โจ เกสต์เฮาส์ ๓ ถ. ชำนาญสถิตย์ ซ.๗ ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๔๑๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๐๐–๓๐๐ บาท
เซวินทอง ถ.อุดมชาวนิเทศ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๗๒ ราคา ๓๐๐ บาท
ทานตะวัน เกสต์เฮาส์ ๘๑ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๖๔, ๐ ๕๓๖๑ ๒๓๕๒ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท
ที เอ็น เกสต์เฮาส์ แอนด์ รีสอร์ท ๑๐๗/๑๗-๑๘ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๐๕๕๗, ๐ ๕๓๖๑ ๓๔๕๔ โทรสาร ๐ ๕๓๖๒ ๐๐๖๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
น้องโบ๊ต ๑๐๗/๑ ม. ๕ ต.ผาบ่อง โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๐๕๖๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
นามะปิน เฮาส์  ๒๔/๑ ม. ๑๑ บ้านนามะปิน ต.ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๐๓๑๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
นิรันดร์ เกสต์เฮาส์ ๔๔/๑ ถ.สิงหนาถบำรุง ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๒๗ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๐๐ บาท
ปรินซ์ เฮาส์ ๓๘ ถ.อุดมชาวนิเทศน์ ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๑๓๖ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๕-๕๐๐ บาท
ปิยะ เกสต์เฮาส์ ๑/๑ ถ. ขุนลุมประพาส ซ. ๓ ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๖๐ โทรสาร  ๐ ๕๓๖๑ ๒๓๐๘ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
เพ็ญพร เกสต์เฮาส์ ๑๖/๑ ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๗๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
เฟรนด์ เฮาส์ ๒๐ ถ. ประดิษฐ์จองคำ  ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๐๑๑๙, ๐๘ ๖๙๒๐ ๓๓๑๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา  ๑๕๐-๓๐๐ บาท
มาลี รีสอร์ท ๑๑๔/๓ ม. ๑๑ ต.ปางหมู โทร. ๐๘ ๑๖๐๒ ๗๐๐๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
แม่ฮ่องสอน เกสต์เฮาส์ ๒๙๕ ม. ๑๑ ต.ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๕๑๐ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
แม่ฮ่องสอน โฮเต็ล ๑๘/๑ ถ.ขุนลุมประพาส โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๒๓ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท
ริมหนอง เกสต์เฮาส์ ๔/๒ ถ.ชำนาญสถิตย์ ซ.๔ ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๐๕๒, ๐ ๕๓๖๑ ๓๙๙๑ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๒๐–๕๐๐ บาท
ริเวอร์ ลอดจ์ ๔๘/๑ ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๓๘๑๘ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
วิจิตรพร เฮาส์ ๕๔ ถ. ปางล้อนิคม ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑  ๒๑๖๓, ๐ ๕๓๖๒ ๐๔๑๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
                   ศรีเวียง เกสต์เฮาส์ ๔๔ ถ.มรรคสันติ ต.จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๔๒๕, ๐๘ ๑๙๕๑ ๑๐๗๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
สบันงา เกสต์เฮาส์ ๑๔/๓ ถ. อุดมชาวนิเทศน์ ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๒๘๐, ๐ ๕๓๖๑ ๓๔๕๖ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๐๐ บาท
         แสงทอง ฮัท ๒๕๐ ม. ๑๑ ต.ปางหมู โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๐๖๘๐ www.sangtonghuts.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๑,๐๐๐ บาท
หยก เกสต์เฮาส์ ๑๔/๒ ถ. ศิริมงคล ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๓๒, ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๑๘ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
ฮอลิเดย์ เกสต์เฮาส์  ๒๓ ถ.ประดิษฐ์จองคำ ต.จองคำ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๘๐ บาท
อำเภอปาย
โกลเดน ฮัท ๑๐๗ ม. ๓ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๙๔๙ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
คาเฟ่ เดล ดอย ๖๖/๑ บ้านท่าปาย ต.แม่ฮี้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๓๒๓๐, ๐๘ ๙๘๕๑ ๙๖๒๑ www.cafedeldoi.com จำนวน ๖ หลัง ราคา ๘๐๐ บาท
ชาญ เกสต์เฮาส์ ๘๖ ม. ๘ ถ. รังสิยานนท์ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๖๒, ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๒๑ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท 
ชาลี เฮาส์ ๙ ม. ๓ ถ. รังสิยานนท์ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๓๙ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๕๐–๖๐๐ บาท
ชีวาดอย รีสอร์ท ๑๒๑ ถนนห้วยปู ตำบลเวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๕๓๖ www.shiwadoiresort.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
เช สุวรรณ ๑๓ ม.๔ ถ.รังสิยานนท์ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๕๓ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
ณ ปาย รีสอร์ท แอนด์ สปา ๑๐๕ ม.๕ ต.แม่นาเติง โทร. ๐ ๒๓๖๑ ๔๒๐๙, ๐ ๒๓๙๘ ๐๔๕๘, ๐ ๗๐๑๕ ๓๕๒๕ www.de-pai.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๑๐๐ บาท
ดวง เกสต์เฮาส์ ๕ ม. ๓ ถ. รังสิยานนท์ ต. เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๐๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๕๘๑ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑๐๐-๖๐๐ บาท
เดอะ ควอเตอร์ ๒๔๕ ม.๑ ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๔๒๓, ๐ ๕๓๖๙ ๙๙๔๗ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๔๘ www.thequarterhotel.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๓,๒๐๐-๕,๘๐๐ บาท
เดอะ คันทรีไซด์ รีสอร์ท ๙๐/๒ ม.๑ บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ โทร. ๐๘ ๗๑๗๒ ๖๖๓๒ www.thecountrysidepai.com จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๐๕๐ บาท
เดอะ บลู ลากูน ๒๒๗ ม.๔ ต.เวียงใต้ โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๙๙๘ www.bluelagoonpai.com จำนวน ๑๐ ห้องราคา ๖๐๐-๙๐๐ บาท
เดอะซันฮัท ๒๘/๑ ม. ๑ ต.แม่ฮี้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๗๓๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
ต้นสา เกสต์เฮาส์  ๑๑๖ ม.๓ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๒๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
                        นัญญา เกสต์เฮาส์ ๘๔/๑ ม. ๑ ถ. รังสิยานนท์ ต. เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๕๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๙๕  จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๐๐–๒๕๐ บาท
นุ่น เฮาส์ ๓/๑ ม.๓ ต.เวียงใต้ (ติดสถานีขนส่งปาย) โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๘๓, ๐๘ ๑๗๖๕ ๗๑๐๖ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
บรีซ ออฟ ปาย เกสต์เฮาส์ ถ.ชัยสงคราม ซอยข้างวัดป่าขาม โทร. ๐๘ ๔๑๗๐ ๕๑๘๔, ๐๘ ๑๙๙๘ ๔๕๙๗ จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
บลูเฮาส์ ๓๖ ม.๓ ต.เวียงใต้ ถ.ชัยสงคราม โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๔๐๑, ๐๘ ๙๙๕๒ ๓๙๗๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
บ้านกระทิง ปาย รีสอร์ท ๑๑๙ ม. ๒ ต.เวียงเหนือ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๕๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๑๘ ๐๘๕๔, ๐ ๒๗๑๘ ๐๘๕๘ www.baankrating.com/pai จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท
บ้านชาวเขา ปาย ฮิลไทร์บ รีสอร์ท ๖๐ ม.๕ ต.ทุ่งยาว ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ สายแม่มาลัย-ปาย ก่อนถึงตัวอำเภอปาย ๕ กม. โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๔๐๒๖, ๐๘ ๓๓๒๒ ๗๐๗๗, ๐๘ ๑๗๐๖ ๐๒๒๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๔๐๒๖ www.baanchaokhao.com จำนวน ๓ หลัง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท บริการสถานที่กางเต็นท์และห้องนอนรวม ๒๐-๕๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท
บ้านต้นไม้ปาย โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๓๒๗๑, ๐๘ ๑๙๑๑ ๓๖๔๐ โทรสาร ๐ ๕๓๐๖ ๕๗๒๙ www.paitreehouse.com จำนวน ๑๖ หลัง ราคา ๘๐๐-๘,๐๐๐ บาท
บ้านตายาย เกสท์เฮาส์ ๑๑๕ ม.๓ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๕๗๙, ๐๘ ๖๑๙๕ ๘๐๖๕ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
บ้านน้ำปาย รีทรีต ๔๗ ม.๓ บ้านตาลเจ็ดต้น โทร. ๐๘ ๑๘๓๐ ๑๑๖๑, ๐๘ ๑๘๐๗ ๘๐๑๔ จำนวน ๖ หลัง www.Baannampai.com ราคา ๑,๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท
บ้านเนินเขาวิวปาย ๑๘๓-๔ ม.๑ ต.แม่ฮี้ บ้านแม่เย็น ห่างจากตัวเมืองปาย ๒ กม. โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๓๐๕, ๐๘ ๙๐๙๐ ๐๖๑๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บ้านปาย ริเวอร์ไซด์ ใกล้วัดป่าขาม โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๑๕๒ จำนวน ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
บ้านปาย วิลเลจ ๘๘ ม.๒ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๑๕๒ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๕๗ www.baanpaivillage.com จำนวน 22 หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
บ้านปาย วิลเลจ ๘๘ ม.๓ ถ.เทศบาล ๑ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๑๕๒ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๕๗  www.baanpaivillage.com จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บ้านพักพ่อกำนัน ๕๒ ม. ๓ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๘๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๒๐ บาท
                      บ้านสิบสองพันนา ๖๐ ม. ๕ ต.เวียงเหนือ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๕๙, ๐๘ ๑๘๘๑ ๗๖๓๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๕๙ www.paisipsongpanna.com E-mail: sipsongpanna33@hotmail.com จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๙๐๐–๑,๒๐๐ บาท
บานานา เฮาส์ ๒๑๒/๒ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๒๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
บิ๊ก เกสต์เฮาส์  ๗๐ ม. ๑ ถ. รังสิยานนท์ ต. เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๙๐, ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๘๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท
บุหลันบุรี ปาย ๕๕ ม.๑ ต.เวียงเหนือ โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๘๓๐๒-๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๓ ๓๘๗๑ www.bulunburi.com จำนวน ๘ หลัง ราคา ๒,๙๐๐-๔,๘๐๐ บาท
เบล วิลล่า รีสอร์ท ๑๑๓ ม. ๖ ถ. ห้วยปู-เวียงเหนือ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๒๖-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๒๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๓ ๒๘๙๕, ๐ ๒๖๙๓ ๓๙๙๐ ต่อ ๖๐๑-๔, www.bellevillaresort.com จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๓,๙๐๐ บาท
ปวีณ์ เฮาส์ ๙๕ ม.๓ ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๖๘, ๐๘ ๖๑๘๙ ๔๕๓๓ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
ปาย กลางนา รีสอร์ท ๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ โทร. ๐๘ ๓๓๐๔ ๓๓๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๕๔ ๓๑๗๙ www.paiklangna.com จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๑๕๐ บาท
ปาย เกสต์เฮาส์ ๗๕ ม. ๓ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๔๑๑ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
ปาย คาบาน่า ๑๔ ม. ๕ ต. แม่นาเติง โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๙๐ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ปาย ริเวอร์ คอนเนอร์ รีสอร์ท ๙๔ ม.๓ ต.เวียงใต้ โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๔๙ www.pairivercorner.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท
                        ปาย ริเวอร์ ลอด์จ โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๔๓๐๔
ปาย วัลเล่ย์ ๖๓ ม. ๕ ต.แม่นาเติง (ติดค่ายโสณบัณฑิต)โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๘๙๘, ๐๘ ๙๔๓๒ ๔๐๑๕ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท และ บังกะโล ๑ หลัง ราคา ๑,๐๐๐ บาท
ปาย ฮอทสปริง สปา แอนด์ รีสอร์ท ๘๔-๘๔/๑ ม.๒ ต.แม่ฮี้ บ้านท่าปาย ห่างจากตัวเมืองปาย ๖ กม. โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๓๒๖๗-๘, ๐๘ ๙๕๕๗ ๖๐๗๙ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๘๑๕ www.thapaispa.com จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท บริการสระอาบน้ำแร่แบบแช่รวม
ปาย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ๑๔๗ ม. ๒ ต. แม่นางตอง โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๘๙, ๐๘ ๑๐๒๘ ๒๒๙๒ www.paihillside.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ปาย ไฮแลนด์ รีสอร์ท ๖๗ ม.๑ บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๑๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๘๗ www.paihighlands.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ปายราไดซ์ ๙๘ ม. ๑ บ้านแม่เย็น ต. แม่ฮี้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๗๗๙, ๐๘ ๙๔๓๑ ๓๕๑๑, ๐๘ ๑๕๙๕ ๔๙๗๔ www.pairadise.com จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๓๕๐–๖๐๐ บาท
ปายริเวอร์ เมาน์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา ๑๕ ม.๑๐ ต.ทุ่งยาว หลักกม.ที่ ๘๙ ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๓๒๙๗-๘, ๐๘ ๙๕๕๗ ๔๑๕๕ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๓๒๙๘ www.pairivermountain.com บังกะโล ๗ หลัง ราคา ๒,๐๐๐ บาท
ปายวิมาน รีสอร์ท ๗๓ ม.๓ ถ.เทศบาล ๑ ต.เวียงใต้ ริมแม่น้ำปาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอปาย ๕๐๐ ม. โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๔๐๓, ๐๘ ๑๗๑๐ ๐๙๙๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๔๐๓ www.paivimaan.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท
ปาล์ม เฮาส์ ๓ ม.๔ ถ.รังสิยานนท์ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๗๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
พนา รีสอร์ท ๕๒ ม. ๓ ต.เวียงเหนือ โทร. ๐๘ ๖๑๙๐ ๒๕๑๖ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
พิชัย เฮาส์ ๓๐ ม.๔ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๘๘ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
พี พี ออร์คิด ๘๐ ม. ๓ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๕๙ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
พี เอส ริเวอร์ไซด์ ๑๑๕ ม. ๔ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๐๙๕ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
ฟรุต การ์เดน เกสต์เฮาส์  ๓๐ ม. ๕ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๒๕ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
ฟาเมอร์ โฮม ๗๖ ม.๑ ต.แม่ฮี้ โทร. ๐๘ ๑๙๖๑ ๒๖๒๙, ๐๘ ๙๙๕๓ ๓๖๑๗ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท ๙๓ หมู่ ๑ ตำบลแม่นาเติ้ง โทร. ๐ ๕๓๐๖ ๕๑๑๑-๒, ๐ ๕๓๖๙ ๙๖๖๐ โทรสาร ๐ ๕๓๐๖ ๕๑๑๔-๕ www.phupai.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๕,๕๐๐ บาท
มิสตี้ วิว เกสต์เฮาส์ ๑๗๙ ม.๑ ต.แม่ฮี้ โทร. ๐๘ ๙๐๗๐ ๑๐๓๑, ๐๘ ๕๘๖๖ ๒๖๖๓
มิสเตอร์จันทร์ เกสต์เฮาส์  ๖๘/๖ ม.๓ ต. เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๕๕๔ จำนวน ๑๒ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
เมาเทนบูล เกสต์เฮาส์ ๑๗๔ ม. ๑ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๒๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
เมืองปาย รีสอร์ท ๙๔ ม.๔ บ้านหมอแปง ต.แม่นาเติง โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๙๘๘ โทรสาร ๐ ๕๓๒๗ ๒๘๙๕ เชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๐๙๐๖ www.muangpai.infothai.com บังกะโล ๒๐ หลัง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แม่เย็น เฮาส์ ๘๕ ม. ๑ บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๒๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
ยกมณี รีสอร์ท ๘๔ ม.๔ ต.แม่นางเติง บ้านหมอแปง โทร./ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๙๙๕, ๐๘ ๔๘๐๘ ๔๘๕๕ E-mail: paimountain@yahoo.com
เยลโลซัน บังกะโล ๖๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงใต้ โทร. ๐๘ ๖๕๙๖ ๖๕๕๒ www.yellowsunbungkalow.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๕๐๐ บาท
ริมปาย คอทเทจ ๙๙/๑ ม.๓ ต. เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๓๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๒๓๔ www.rimpaicottage.com จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท
ริเวอร์ไซด์ เกสต์เฮาส์ ๑๑๑/๑ ม. ๓ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๙๔๒ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
ริเวอร์วิว เกสต์เฮาส์ ๘๔ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๗๙ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
เรือนแฝด ๑๓๒ ม.๑ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๖๖, ๐๘ ๑๙๙๒ ๔๙๐๐ www.maehongsontravel.com/brookview E-mail: brookviewpai@yahoo.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๗๐๐-๒,๘๐๐ บาท
วังช้างเผือก รีสอร์ท ถ.ชัยสงคราม ซ.ข้างวัดป่าขาม หลังสถานีขนส่งปาย โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๗๙๖, ๐๘ ๙๘๕๑ ๘๐๔๓ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
วิมานคีรี รีสอร์ท ๑๒๘ หมู่ ๒ ตำบลเวียงเหนือ โทร. ๐๘ ๑๓๓๔ ๒๕๙๗, ๐ ๒๗๑๘ ๖๒๒๙ www.vimarmkiri.com จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา  ๙๐๐-๒,๕๐๐ บาท
วิลล่า เดอ ปาย เกสต์เฮาส์ ๘๗/๑ ม.๓ บ้านป่าขาม ต.เวียงใต้ ถ.เทศบาล ๑ ห่างจากสถานีขนส่งปาย ๕๐๐ ม. โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๐๙ www.villadepai.com จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๔๐๐ บาท
วิวปาย ๑๔๓ ม. ๔  ต. เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๗๔ จำนวน ๓๐ ห้อง  ราคา ๓๐๐–๕๐๐ บาท
วิวพอยต์ บังกะโล ๘๕ ม. ๑ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๗๙ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
เวียงปาย ๒๖ ม.๔ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๔๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
สปา เอ็กโซติก โฮม ๘๖ ม. ๒ ต.แม่ฮี้ ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ห่างจากตัวเมืองปาย ๗ กม. โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๓๒๖๕, ๐ ๕๓๖๙ ๘๐๘๘, ๐๘ ๖๑๑๘ ๔๘๑๑ www.spaexotic.comจำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐–๑,๖๐๐ บาท ต่อน้ำแร่ถึงห้องพักทุกห้อง
สวนดอย รีสอร์ท ๘๔ หมู่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ ถนนบ้านแม่เย็น ห่างจากที่ว่าการอำเภอปาย ๑ กม. โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๓๑, ๐๘ ๙๑๙๒ ๖๗๖๖, ๐๙ ๙๘๕๔ ๕๒๙๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๗๕๐ บาท
สวนหม่อน โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๘๒๗๙
สวัสดีปาย ๘๙ ม.๓ ต.เวียงใต้ โทร. ๐๘ ๑๐๒๖ ๗๒๘๕ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๗๐๐ บาท
หลับฝันดี เกสต์เฮาส์ ๑๓๒ หมู่ ๓ ตำบลเวียงใต้ โทร. ๐๘ ๑๘๘๓ ๕๐๔๓ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๐๖ บาท
อโบดายา ๑๖/๓ ม.๓ ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๐๔๑ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
อิส แอม อาร์ รีสอร์ท ๖๑ ม.๑ ต.เวียงเหนือ โทร. ๐๘ ๑๒๐๘ ๘๔๑๐
เอเวอร์ กรีน ๒๒๐ ถ.วันเฉลิม ๒ ต.เวียงใต้ โทร. ๐๘ ๖๒๐๑ ๒๔๔๘, ๐๘ ๔๐๔๘ ๖๒๙๔ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
                        ฮัทอิงปาย รีสอร์ท ๒๙/๒ ม. ๒ ต. แม่นาเติง โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๗๘๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๙๘๘๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๐๒ ๗๒๐๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๓๙๕ ๑๗๔๔ www.hutingpairesort.com จำนวน ๗๓ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท
เฮือนโฟล์ค ๗๙ ม.๑ ต.แม่ฮี้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๗๘ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๕๐ บา

อำเภอปางมะผ้า

                        เคฟ ลอดจ์ เกสต์เฮาส์ ๑๕ ม. ๑ ต.ถ้ำลอด โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๒๐๓ www.cavelodge.com จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
จังเกิ้ล เกสต์เฮาส์  ๒๐๐ ม. ๑ ถ. ปาย- แม่ฮ่องสอน ต. สบป่อง โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๙๙ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๐๐–๑,๐๐๐ บาท
ที-เร็กซ์ เฮาส์ ๒๙๕ ถ.ปาย-แม่ฮ่องสอน ต.สบป่อง โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๕๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท
นอร์ทเทอร์น ฮิลล์ เกสต์เฮาส์ ๓๓๙ ม.๑ ต.สบป่อง ทางเข้าถ้ำลอด โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๑๓๖, ๐ ๕๓๖๑ ๗๒๒๔ www.northernhillgh.com E-mail: nth-gh@yahoo.com จำนวน 7 ห้อง ราคา ๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท
                        บ้านกาแฟ รีสอร์ท ๒๗๗ ม. ๑ ถ. ปาย-แม่ฮ่องสอน ต. สบป่อง โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๘๑ จำนวน ๒ หลัง ๔ ห้อง ราคา ๖๐๐/ ห้อง  หรือ ๑,๒๐๐/ หลัง
ลางริเวอร์ เกสต์เฮาส์ ๓๙/๒ ม. ๑ ต.ถ้ำลอด จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท
เลม่อน ฮิลล์ ๑๒๓ ม. ๑ ถ. ปาย-แม่ฮ่องสอน ต. สบป่อง โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๓๙, ๐ ๕๓๖๑ ๗๒๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๓๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๕๐๐ บาท
วายเดอเนส ลอดจ์ ๔๗ ม. ๗ ต.นาปู้ป้อม จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๐๐ บาท
สบป่อง ริเวอร์ อินน์ ถ.ปางมะผ้า-ปาย โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๑๐๗, ๐ ๕๓๖๑ ๗๑๐๘ จำนวน ๒ ห้อง ราคา ๒๐๐–๕๐๐ บาท
สวนเอเดน เกสต์เฮาส์ ๒๙๕ ม. ๑ ต. สบป่อง โทร. ๐ ๕๓๖๑  ๗๐๕๔ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๕๓ ห้องพัก ๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท บังกะโล ๘ หลัง ราคา ๒๕๐–๔๕๐ บาท บ้าน ๑ หลัง ราคา ๑,๒๐๐ บาท

อำเภอขุนยวม

เช่น ขุนยวมรีสอร์ท (โทร.081-8827130) บ้านพักป้าหมู (โทร.0-5369-1035)  สำหรับเต๊นท์ของเอกชน โทร.0-5362-2023 , 0-5362-2115
ขุนยวม รีสอร์ท ๑๓๙ ม.๑ บ้านต่อแพ โทร ๐ ๕๓๒๑ ๒๓๙๓, ๐๘ ๙๔๓๔ ๔๘๖๒, ๐๘ ๔๙๘๕ ๓๖๗๒ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท
                        บัวตอง วิชั่น เฮาส์ ๙๒ ม. ๒ ถ. บูรณะ ๑ ต. ขุนยวม โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๒๐๓๗ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
บ้านฝรั่ง เกสต์เฮาส์ ๔๙๙ ม. ๑ ถ. ราษฎร์บูรณะ ต. ขุนยวม  โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๒๐๘๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๒ ๒๐๘๕ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ปีกไม้ เกสต์เฮาส์ ๒๕๖ ม. ๒ ถ. ราษฎร์บูรณะ ต. ขุนยวม โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๑๐๖๑ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
มิตรขุนยวม ๖๓ ม. ๑ ถ. ราษฎร์บูรณะ ๑ ต. ขุนยวม โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๑๐๕๗, ๐ ๕๓๖๒ ๒๑๘๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๑๐๕๗ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑๒๐-๘๐๐ บาท
สวนแม่อูคอ ๘๓ ม. ๑ ต. แม่อูคอหลวง โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๑๐๔๔, ๐ ๕๓๖๒ ๒๐๙๕ บ้านหลังเล็ก ๔ หลัง ราคา ๕๐๐ บาท บ้านหลังใหญ่ ๑ หลัง พักได้ ๑๒–๑๕ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท เต็นท์ ๑๐๐ บาท/หลัง
อำเภอแม่สะเรียง
                        กมลสร โฮเต็ล ๒๘๓ ม. ๒ ถ. แม่สะเรียง ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๕๒๔ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๐๔  จำนวน  ๒๔  ห้อง  ราคา  ๔๕๐-๖๐๐ บาท
ซีวิว เกสต์เฮาส์ ๑๔๙ ต.แม่คง ถ.แม่สามแลบ โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๕๕๖, ๐ ๕๓๖๘ ๑๑๕๔ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท บังกะโล ๔ หลัง ราคา ๓๕๐–๔๐๐ บาท
นอร์ทเวส เกสต์เฮาส์ ๘๑ หมู่ ๒ ถ.แหล่งพานิช ตำบลบ้านกาศ โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๙๕๖, ๐๘ ๙๗๐๐ ๙๙๒๘ www.northwestgh.blogspot.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
มิตรอารีย์ ๑๕๘ ถ. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๑๑๐, ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๗๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๕๐๐ บาท
มิตรอารีย์ เกสต์เฮาส์ ๓๔ ถ. เวียงใหม่ ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๑๐๙, ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๘๐ โทรสาร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๘๐ จำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๒๐๐ บาท
แม่สะเรียง เกสต์เฮาส์ ๑ ม. ๒ ถ. แหล่งพานิช ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๐๓  โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๐๔ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๘๐-๑๕๐ บาท
แม่สะเรียง รีสอร์ท ๑๘๓ ม. ๑ ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๒๓๔๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
ริเวอร์ เฮาส์ รีสอร์ท ๖/๑ ม. ๒ ถ. แหล่งพานิช ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๓๐๖๖-๗ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๓๐๖๖ www.riverhousehotels.com จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๒,๘๐๐ บาท

                        ริเวอร์ เฮาส์ โฮเต็ล ๗๗ ม. ๑๒ ถ. แหล่งพานิช ต. บ้านกาศ โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๑๒๐๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๒ ๑๒๐๒ www.riverhousehotels.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๗๕๐-๙๐๐ บาท
ริเวอร์ไซด์(๑๙๘๘) เกสต์เฮาส์ ๘๕ ม. ๑๒ ถ. แหล่งพานิช ต. บ้านกาศ โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๑๘๘, ๐ ๕๓๖๘ ๑๓๕๓, ๐ ๕๓๖๘ ๒๕๙๒-๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๑๓๕๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐–๘๕๐ บาท
เรืองธารา เกสต์เฮาส์ ๑๔๗ ม. ๒ ถ. แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๕๐๙, ๐ ๕๓๖๘ ๑๖๓๓ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๑๖๓๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๕๐ บาท
เอกลักษณ์ ๗๗/๒ ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๔๒๖, ๐ ๕๓๖๘ ๑๐๕๒ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท

ร้านอาหาร

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

                        ข้าวซอยป้านูญ ๙ ถ.ผดุงม่วยต่อ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๓๘๔
                        ไข่มุก ๒๓ ถ. อุดมชาวนิเทศ ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๙๒, ๐ ๕๓๖๑ ๒๓๘๕ เปิด ๑๐.๐๐–๑๔.๐๐ น., ๑๗.๐๐–๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง)
ครัวทิพย์ ๒๓/๑ ถ.ประดิษฐ์จองคำ ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๐๕๕๓, ๐ ๕๓๖๑ ๓๓๑๓ เปิด ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น. (อาหารพื้นเมือง, อาหารตามสั่ง)
โจ๊กเสวย ๑๑/๑๐ ถ. นิเวศน์พิศาล ต. จองคำ (ในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน)โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๒๐ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๖๘๘ เปิด ๐๕.๓๐–๑๐.๐๐ น. (โจ๊ก, ต้มเลือดหมู, ก๋วยจั๊บ)
ชาเล่ต์ ผับ (ในโรงแรมใบหยกชาเล่ต์) ๙๐ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๘๖, ๐ ๕๓๖๑ ๑๕๓๖
ไผ่เงิน ๗๐ ถ.สีหนาถบำรุง โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๐๑๓
ร้านใบเฟิร์น ๘๗ ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๗๔ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๓๖๓ เปิด ๑๐.๓๐ น.-๒๒.๐๐ น. (อาหารพื้นเมือง)
อ้อมเขา ๕/๑ ถ.ประชาอุทิศ โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๕๗

อำเภอปาย
กรีน ๒๘ ม. ๓ ถ. ชัยสงคราม ต. เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๓๘๕ เปิด ๐๘.๐๐–๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
                        เชิงดอย ๑๑๖ ถ. ปาย-เชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๗๗๘
น้องเบียร์ ๓๙/๑ ม. ๑ ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๐๓
บ้านปาย ๗ม.๓ ต.เวียงใต้ ถนนรังสิยานนท์ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๙๑๒
พริกหวาน ๒๔ ม. ๑ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๕๑๙
ศิรินญา ๕๕ ม. ๘ ถ. ปาย-เชียงใหม่ ต.เวียงใต้ โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๗๘ (อาหารตามสั่ง)
ฮัทอิงปาย สเต็กเฮาส์ ๒๙/๒ ม.๒ ต.แม่นางเติง โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๘๔๑ เปิด ๑๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.

อำเภอปางมะผ้า

เลมอน ฮิลล์  ๑๒๓ ม. ๘ ถ. แม่อ่องสอน-ปาย ต. สบป่อง โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๓๙, ๐ ๕๓๖๑ ๗๒๑๓, ๐ ๖๑๘๗ ๐๘๐๙ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๗๐๓๙ เปิด ๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)

อำเภอขุนยวม

บ้านฝรั่ง เกสต์เฮาส์ ๔๙๙ ม. ๑ ถ. ราษฎร์บูรณะ ต. ขุนยวม โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๒๐๘๕-๖ เปิด ๐๖.๐๐–๒๑.๐๐ น. (อาหารไทย, อาหารฝรั่ง)
ภิญโญ (ในโรงแรมมิตรขุนยวม) ๖๓ ม. ๑ ถ. ราษฎร์บูรณะ ๑ ต. ขุนยวม โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๑๐๕๗, ๐ ๕๓๖๒ ๒๑๘๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๑๐๕๗ เปิด ๐๗.๐๐–๒๐.๐๐ น. (อาหารพื้นเมือง, อาหารตามสั่ง)

อำเภอแม่สะเรียง                                            
ริมน้ำ  (ในริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท) ๖/๑ ม. ๒ ถ. แหล่งพานิช ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๓๐๖๖ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๓๐๖๗ เปิด ๐๖.๓๐–๒๒.๓๐ น. (อาหารไทย, อาหารฝรั่ง, สเต็ก)
เรณู ๑๗๔/๒ ถ. เวียงใหม่ ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๑๗๑, ๐ ๕๓๖๘ ๑๑๔๔ โทรสาร ๐ ๕๓๖๘ ๑๑๔๔ เปิด ๐๘.๐๐–๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
อินทิรา ๑๗๐/๑ ถ. เวียงใหม่ ต. แม่สะเรียง โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๕๒๙, ๐ ๕๓๖๘ ๑๔๔๑ เปิด ๐๘.๐๐–๒๒.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด                            โทร. ๐ ๕๓๖๒ ๐๖๙๒, ๐ ๕๓๖๑ ๑๘๐๘
๐ ๕๓๖๑ ๒๙๕๒ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๘๐๘
                        สำนักงานจังหวัด                                       โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๕๖, ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๗๖
โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๒๓
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน             โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๕๗, ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๖๖
ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า                            โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๗๑๕๘-๙   
ที่ว่าการอำเภอปาย                                                 โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๙๑๙๕
                        ที่ว่าการอำเภอขุนยวม                         โทร. ๐ ๕๓๖๙ ๑๑๐๘
                        ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง                                     โทร. ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๒๐, ๐ ๕๓๖๘ ๑๒๓๑
                        ที่ว่าการอำเภอสบเมย                                 โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๘๐๗๗                       
ตำรวจท่องเที่ยว                                          โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๙๕๒, ๐ ๕๓๖๑ ๑๘๑๒, ๑๑๕๕                                                                               
โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๘๑๓
ตำรวจทางหลวง                                         โทร. ๑๑๙๓
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน       โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๓๙
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์                                        โทร. ๐ ๕๓๖๑  ๑๓๗๘, ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๙๘
๐ ๕๓๖๑ ๑๔๘๘
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน       โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๗๙ โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๔๙

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand