www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
ที่พัก และ รีสอร์ท ใน นครนายก,ราคา โรงแรม ใน จังหวัด นครนายก,จอง โรงแรม นครนายก,รีสอร์ท ใน จังหวัด นครนายก,โรงแรม ใน นครนายก,จอง โรงแรม,
แหล่ง ท่องเที่ยว นครนายก,โรงแรม ที่ นครนายก,รีสอร์ทนครนายก,บ้านพักนครนายก,โรงแรมนครนายก,ที่พักเขาใหญ่,เที่ยวนครนายก,ที่พัก นครนายก,
สถาน ที่ ท่องเที่ยว เขา ใหญ่,แหล่ง ท่องเที่ยว จังหวัด นครนายก,แผนที่ จังหวัด นครนายก,เขา ใหญ่ นครนายก,เขาใหญ่,จังหวัดนครนายก,
สถาน ที่ ท่องเที่ยว จังหวัด นครนายก,สถาน ที่ ท่องเที่ยว จ นครนายก,สถาน ที่ ท่องเที่ยว นครนายก,เที่ยวนครนายก,รีสอร์ทนครนายก,ที่พักนครนายก,แผนที่นครนายก,สีดารีสอร์ท,ที่เที่ยวจังหวัดนครนายก,น้ำตกนางรอง,
น้ำตกวังตะไคร้,ข้อมูลที่พัก,โรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในนคนายก,ร้านอาหารจังหวัดนครนายก


สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดนครนายก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก 
อำเภอเมืองนครนายก
7 เดย์ รีสอร์ท  ๖๑/๑ หมู่ ๕ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลบ้านใหญ่ โทร. ๐๘ ๑๔๒๒ ๙๐๓๐ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
กาญาตรี รีสอร์ท ๑๓๐/๗ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐๘ ๙๔๙๐ ๑๑๑๖, ๐๘ ๖๐๖๙ ๔๐๖๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๐๐๐ บาท
กรีน วิว รีสอร์ท ๔๐๙ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร.๐ ๓๗๓๘ ๕๐๑๓, ๐๘ ๙๘๒๕ ๔๔๑๐  จำนวน ๙ หลัง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท เต็นท์ ๒-๖ คน ๓๐๐-๔๕๐ บาท (กิจกรรมล่องแก่ง จักรยานเสือภูเขา)  HYPERLINK "http://www.greenview-resort.com" www.greenview-resort.com
แก่งสามชั้น  ๓๒ หมู่ ๒ ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐๘ ๑๓๗๗ ๒๙๒๒, ๐๘ ๖๑๒๘ ๕๔๖๑ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท
กอบเกื้อ พาเลซ ๔๒๐  ถนนธงชัย-ศรีเมือง หน้าตลาดสดเทศบาล โทร.๐ ๓๗๓๑ ๑๖๓๓, ๐ ๓๗๓๑ ๑๖๔๔ จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๙๐๐ บาท
ขวัญนคร เมาเทน วิว รีสอร์ท  ๒๕๑/๑๔ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา  โทร. ๐๘ ๑๙๑๕ ๒๗๗๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ขวัญนคร สปอร์ต การ์เดน  ๒๙๔  หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๘๘, ๐๘ ๙๐๐๕ ๒๘๕๓, ๐๘ ๖๐๖๐ ๙๓๙๙, ๐๘ ๙๘๓๒ ๑๒๗๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท
ไขแสง รีสอร์ท  บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง โทร. ๐๘ ๑๕๐๓ ๐๓๘๗, ๐๘ ๔๐๑๑ ๑๙๒๗ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
คุ้มหลวงลำพูน ๕๒/๓-๔  หมู่ ๑๑ ตำบลเขาพระ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๕๑๓, ๐ ๒๕๓๒ ๓๖๓๗-๘  www.index.co.th  จำนวน ๓๘ หลัง ราคา ๙๐๐-๔,๘๐๐ บาท 
                จักรดาว การ์เด้น โฮม รีสอร์ท  ๔๕/๖ หมู่ ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๓๑๖๒-๔  HYPERLINK "http://www.jukradaoresort.com" www.jukradaoresort.com จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๔,๐๐๐ บาท
จันทรา การ์เด้น วิว  รีสอร์ท แอนด์ สปา ๓๑/๑ หมู่ ๙ ถนนนครนายก-รังสิต ตำบลท่าช้าง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๕๒๘๙, ๐๘ ๙๓๔ ๖๗๙๗   HYPERLINK "http://www.jantraresort.com" www.jantraresort.com จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๖๕๐-๓,๕๐๐ บาท
ชิดชล รีสอร์ท ๑๑ หมู่ ๑ ถนนนครนายก-ท่าด่าน ตำบลศรีนาวา โทร. ๐๘ ๑๘๔๒ ๗๓๖๘, ๐๘ ๙๖๖๓ ๒๙๕๘, ๐๘ ๔๖๔๐ ๙๖๕๔ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ชมพู-ม่วง รีสอร์ท  ๑๗/๑ หมู่ ๑๑ เส้นทางเข้าหมู่บ้านวังรี ถนนนครนายก-วังรี ตำบลเขาพระ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๔๒๖-๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๔๓ ๐๘๑๔-๕ www.chompoo-muang.com  จำนวน ๕๐ หลัง ราคา ๗๐๐ -๓,๐๐๐ บาท
ต้นซุง รีสอร์ท ๑๑ หมู่ ๒ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๒๗๓ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ท่าด่าน โฮมสเตย์   (ที่พักแรมในชุมชน) ๕๔/๒ หมู่ ๓ ตำบลหินตั้ง โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๐๑๕, ๐๘ ๑๘๐๔ ๔๕๐๓ มีบ้านพัก ๗ หลัง ราคา ๑๕๐ บาท/คน/คืน
ธิดา แกรนด์ วิว รีสอร์ท ๒๔ หมู่ ๒ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๒๖๕-๗ www.tidagrandview.com จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๖๐๐-๔,๕๒๐ บาท
นอร์ธ บังกะโล ๑๔๕ หมู่ ๕ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลบ้านใหญ่ โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๘๑๔ จำนวน ๔๐ ห้อง  ราคา  ๓๐๐-๕๐๐ บาท
บ้านกลางไพร ๑๒๓ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐๘  ๖๕๓๐ ๐๓๗๑   HYPERLINK "http://www.nayok.com/kp" www.nayok.com/kp หรือ  HYPERLINK "http://www.klangpai.com" www.klangpai.com  จำนวน ๓ หลัง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐   บาท
บ้านแก้ว รีสอร์ท  ๑๗๔ ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐๘ ๑๔๐๐ ๔๙๔๐, ๐๘ ๑๙๘๕ ๑๐๐๙  www.bankaewresort.com จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๔,๐๐๐ บาท
บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท ๑๐๙ หมู่ ๙ ตำบลเขาพระ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๔๔๔, ๐๘ ๙๒๕๓  ๓๓๗๖  www.baanbanana.com  จำนวน ๒๕ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๑๑,๐๐๐ บาท
บ้านครูน้อม ๑๒/๑ หมู่ ๑ ถนนนครนายก-ท่าด่าน ตำบลศรีนาวา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๔๔๑๖ จำนวน ๓ ห้อง  ราคา ๕๐๐ -๒,๐๐๐ บาท
บ้านต้นไม้  ๒๕๑/๖ หมู่ ๑ ต.สาริกา ตรงข้ามวังตะไคร้ โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๗๐๒๒, ๐๘ ๑๓๘๔ ๑๓๖๔ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
บ้านป่าริมเขื่อน  ๔๔ หมู่ ๒ ตำบลหินตั้ง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๕๗๗๐-๑, ๐๘ ๙๕๐๕ ๒๑๐๒  HYPERLINK "http://www.nayok.com/banpa" www.nayok.com/banpa  จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๕,๐๐๐ บาท
บ้านพักเติมสุข  หมู่ ๑ ถนนนครนายก-นางรอง โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๖๓๖๓, ๐๘ ๖๕๗๖  ๑๑๑๑  จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๓,๕๐๐ บาท
บ้านพักนครนายกกาแล ๓๕๐ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐๘ ๙๙๓๔ ๙๗๔๖, ๐๘ ๕๑๓๗ ๘๔๘๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
บ้านพี่ชาย ๑๔๕ หมู่ ๑๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๓๒๔, ๐๘ ๑๓๔๐ ๐๖๕๔ จำนวน ๓ ห้อง ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
บ้านริมธารนางรอง ๑๑๓ หมู่ ๓ ตำบลหินตั้ง ใกล้น้ำตกนางรอง โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๖๐, ๐๘ ๖๐๑๗ ๗๑๒๓, ๐๘ ๑๙๑๒ ๒๕๙๙ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
บ้านสวนบัว รีสอร์ท ๓๔๙ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๔๔, ๐๘ ๙๑๕๐ ๐๘๗๕ www.bsbros.com จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท
บ้านสวนเยาวมานย์ ๒๒๘/๕ ซอยขวัญนคร ตำบลสาริกา โทร. ๐๘ ๙๘๑๓ ๗๓๐๒ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๘๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท
บ้านสวนศรีสุข  ๕๘/๕ หมู่ ๒ ตำบลสาริกา โทร ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๘๙-๙๐, ๐๘ ๑๔๓๕ ๘๖๑๔ โทรสาร ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๙๐  HYPERLINK "http://www.bansuansrisuk.com" www.bansuansrisuk.com จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บ้านสวนสาริกา รีสอร์ท  ๑๔๘/๓ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๔๔, ๐๘ ๑๖๖๖ ๑๐๘๗  HYPERLINK "http://www.bsbros.com" www.bsbros.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๑๐๐ บาท
บลูไดมอนด์ รีสอร์ท  แอนด์ สปา  ๑๗๗/๑ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๖๒, ๐๘ ๑๗๖๒ ๘๕๗๓, ๐๘ ๑๙๓๙ ๗๒๑๓   HYPERLINK "http://www.teepuk.com" www.teepuk.com หรือ www.bluedimond.com  จำนวน ๑๕  ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๕๐๐ บาท 
ปันใจ  ๓๔๒/๑ ถนนสุวรรณศร  ตรงข้ามโรงพยาบาลนครนายก โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๓๙๙ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
พนาวิว ๘๐/๑-๓ ตำบลหินตั้ง โทร. ๐๘ ๖๗๗๗ ๘๕๔๖, ๐๘ ๙๗๙๗ ๑๐๑๓ จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท          
โพธิ์แดง รีสอร์ท  ๑๒๔ หมู่ ๒ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๒๖๕-๗   จำนวน ๓๓ หลัง ราคา ๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ภูเขางาม รีสอร์ท  ๒๖๙/๖ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๕๒-๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๒๘๗๐  HYPERLINK "http://www.pknresort.com" www.pknresort.com จำนวน ๑๔๐ หลัง ราคา ๑,๗๕๐ บาท
ภูธารา รีสอร์ท  หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐๘ ๕๘๔๗ ๗๑๐๘  HYPERLINK "http://www.bhuthararesort.com" www.bhuthararesort.com จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐  บาท
ภูมินทร์ รีสอร์ท  ๒๗๑ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา  โทร. ๐๘ ๑๘๐๔ ๒๗๙๓  www.phumin.com จำนวน ๘ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ภูโอบ น้ำใส คันทรี รีสอร์ท ๑๘/๑ หมู่ ๓ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๓๖๓, ๐ ๑๖๕๕ ๕๓๒๒, ๐๘ ๑๕๕๑ ๑๕๖๖ โทรสาร ๐ ๓๗๓๒ ๘๓๗๐ www.geocities.com/phuoab_namsai จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๓๕๐ บาท
ภูไอยรา รีสอร์ท ๙๙/๑ หมู่ ๒ บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง โทร. ๐๘ ๑๙๒๓ ๐๖๓๖   HYPERLINK "http://www.phuiyara.com" www.phuiyara.comจำนวน ๑๐ ห้อง ๒ หลัง ราคา ๑,๓๕๐-๑,๘๐๐ บาท
มายโฮม ๒/๓ หมู่ ๑๓ ตำบลท่าช้าง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๔๔๓๕, ๐๘ ๙๗๗๗ ๑๗๙๙ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ระเบียงไพรแวลลีย์  ๒๒/๒ หมู่ ตำบลเขาพระ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๔๓๒, ๐๘ ๑๘๑๒ ๕๑๖๕  HYPERLINK "http://www.rabiangprai.net" www.rabiangprai.net  จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๔,๕๐๐ บาท   
ริเวอร์โฮม โพธิ์แดง รีสอร์ท  ๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลสาริกา  โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๔๑๑, ๐๘ ๑๘๖๔ ๑๙๕๘ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๕๐๐บาท       
ริมธาร รีสอร์ท ๓๐๔ หมู่ ๑ ถนนนครนายก-นารอง ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๓๔๕,๐๘ ๖๘๘๘ ๙๖๑๖, ๐๘ ๑๓๐๕ ๘๐๘๕ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๘๐๐ บาท (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ลด ๔๐ %)
                รอยัลฮิลส์ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา   ๑๐๐ /๓ หมู่ ๒ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๑๐-๕, ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๑๗  จำนวน ๒๔๓ ห้อง ราคา ๒,๓๐๐-๑๔,๐๗๕ บาท
เรือนพักริมน้ำ ๑๖๙ หมู่ ๔ ตำบลสาริกา โทร. ๐๘ ๑๖๕๘ ๔๑๕๔, ๐๘ ๕๐๘๕ ๘๙๓๙ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท
เรือนรับรองสโมสรนายทหารโรงเรียนนายร้อย จปร. เขาชะโงก ตำบลพรหมณี โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๓๑๒๐ โทรสาร ๐ ๓๗๓๙ ๓๑๑๙ www.crma.ac.th  จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๔๐๐ บาท
วังตะไคร้ ๒๒/๑ หมู่ ๑ ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลสริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๖๔, ๐๘ ๑๙๘๙ ๐๓๖๕ โทรสาร ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๖๕ www.wangtakrai.com  จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๖,๐๐๐ บาท
                วังรี รีสอร์ท  ๑๔๓, ๑๔๓/๑-๒๖  หมู่ ๑๒ ตำบลเขาพระ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๖๔๐๖-๗, ๐๘ ๙๖๖๘ ๔๔๔๔-๖ โทรสาร ๐ ๓๗๓๘ ๖๔๐๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๓  ๐๖๙๖-๘ จำนวน ๒๐๐ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท
วินดา เฮาส์  ๒๕๑/๘-๙ หมู่ ๑ ตรงข้ามอุทยานวังตะไคร้ โทร. ๐๘ ๑๓๐๗ ๑๔๔๐ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
วิว แอนด์ ไวท์ รีสอร์ท ๔๒๖ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐๘ ๑๖๘๕ ๒๓๐๕ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐ บาท
ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร ๓๑/๑ หมู่ ๙ ตำบลท่าช้าง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๕๒๘๙, ๐ ๓๗๓๑ ๖๐๓๑, ๐๘ ๙๘๓๔ ๖๗๙๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
สตาร์ รีสอร์ท ๒๐๙ หมู่ ๓ ถนนราชดำเนิน ตำบลพรหมณี โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๖๓๐๘ โทรสาร ๐ ๓๗๓๒ ๖๓๑๐  HYPERLINK "http://www.jukradaoresort.com" www.jukradaoresort.com จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๗๐๐ บาท
สระมะนาว รีสอร์ท ๑/๑ หมู่ ๔ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๔๔๖, ๐๘ ๑๕๙๑ ๘๓๑๓ www.samanow.com  จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๙๙๙-๑,๕๐๐ บาท   
                สาริกา รีสอร์ท  ๑๙๓/๑ หมู่ ๓ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๒๖๐, ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๑๒ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
สีดา รีสอร์ท  ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลหินตั้ง (ถึงก่อน น้ำตกนางรอง) โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๕๔–๖๑, ๐๘ ๑๖๑๑ ๔๔๗๒ โทรสาร ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๖๒  กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๖๘๘๔-๕, ๐ ๒๒๒๖ ๖๔๒๓, ๐ ๒๒๒๓ ๕๓๙๕ โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๒๘   HYPERLINK http://www.sidaresort.com www.sidaresort.com  จำนวน ๒๐๐ ห้อง ราคา
๑,๒๒๘– ๕,๒๖๒ บาท
สมฤดี รีสอร์ท  ๓๒๔ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๓๔๒, ๐๘ ๑๙๒๒ ๑๗๗๔, ๐๘ ๙๙๒๔ ๑๕๕๕ โทรสาร ๐ ๓๗๓๘ ๕๓๔๒   HYPERLINK "http://www.somrudeeresort.com" www.somrudeeresort.com จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๕๐๐  บาท
สวนลุงใน ๑๕๓ หมู่ ๒ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๔๕, ๐ ๓๗๓๒ ๘๑๔๕ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๗๐๐-๓๕๐๐ บาท
สวนวังทิพย์  หมู่ ๑๒ ตำบลเขาพระ โทร. ๐๘ ๑๙๒๙ ๓๑๓๑ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
สวนหงษ์ การ์เด้นวิว รีสอร์ท  ๑๕๐ หมู่ ๒ ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๐๗๙, ๐๘ ๙๗๗๑ ๐๗๒๙ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑๑,๐๐๐ บาท
หญ้างาม รีสอร์ท  ๗๐ หมู่ ๓ ตำบลหินตั้ง โทร. ๐๘ ๙๔๐๒ ๕๗๙๐, ๐๘ ๑๗๖๑ ๙๙๒๑  HYPERLINK "http://www.yangam.com" www.yangam.com จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
อิงดอย รีสอร์ท ๗๗/๒ หมู่ ๑๒  ถนนสายบ้านตาดหินกอง-น้ำตกลานรัก ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๓๔๖-๗, ๐ ๓๗๓๘ ๖๔๐๐ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๗๐๐-๖,๐๐๐ บาท
อิงธาร รีสอร์ท ๑๒๓ หมู่ ๓ ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลหินตั้ง โทร. ๐๘ ๗๐๙๐ ๒๓๓๙, ๐๘ ๑๒๙๙ ๖๕๔๓, ๐๘ ๑๗๙๓ ๓๓๕๖ จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท  ๑๔๘/๑๒ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๓๐๙, ๐๘ ๑๘๒๐ ๑๐๕๓ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๘,๐๐๐ บาท

อำเภอบ้านนา
ควีนพาร์ค ๑๕๒/๑ หมู่ ๔ ตำบลบ้านนา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๔๔๔๖ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๕๐- ๓๐๐ บาท
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  ๖๔ หมู่ ๑๐ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบ้านพร้าว โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๒๐๙๒, ๐ ๓๗๓๐ ๐๐๑๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๑๓๕๑ www.cholapruekresort.com จำนวน ๓๕๐ ห้อง ราคา ๑,๒๖๐-๑,๗๕๐ บาท
บ้านนา รีสอร์ท แอนด์ สปา (สวนพวกพัก)  ๑๓๗ หมู่ ๑๓ ตำบลป่าขะ โทร. ๐ ๓๗๓๐ ๖๑๔๘, ๐ ๓๗๓๐ ๖๑๙๓   HYPERLINK "http://www.bannaresort.com" www.bannaresort.com จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๙๐๐-๙,๐๐๐ บาท
พี เกสเฮาส์  ๑๐๐/๑ หมู่ ๖ ตำบลป่าขะ โทร. ๐๘ ๙๖๐๖ ๑๘๘๑ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
เรือนรับรองโรงเรียนเตรียมทหาร ๙ หมู่ ๑๐ ตำบลศรีกะอาง โทร. ๐ ๓๗๓๐ ๖๐๑๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๒ ๕๕๕๕ โทรสาร ๐ ๓๗๓๐ ๖๐๒๕ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๕๐๐ บาท
เอส พี รีสอร์ท ๑๔๑ หมู่ ๑๒ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบางอ้อ โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๕๑๑๑ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท

อำเภอองครักษ์
สยามรีสอร์ท  ๑ หมู่ ๔ ตำบลทรายมูล โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๑๙๙๙ โทรสาร ๐ ๓๗๓๙ ๒๐๐๐  HYPERLINK "http://www.siam-resort.com" www.siam-resort.com จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
อาทิตยา คันทรี คลับ  ๑๖ หมู่ ๑๐ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบางปลากดโทร. ๐ ๒๕๖๙ ๑๓๘๗-๘, ๐๘ ๙๘๑๙ ๕๒๘๑ จำนวน ๖๒ ห้อง  ราคา ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท
อิ่มรัก รีสอร์ท ๙๙/๙ หมู่ ๔ หลังศูนย์การแพทย์  ตำบลองครักษ์ โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๕๕๕๒, ๐๘ ๑๒๖๗ ๘๐๑๐ โทรสาร ๐ ๓๗๓๙ ๕๕๕๒  จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
 
ค่ายพักแรม
ค่ายลูกเสือสาริกา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๑  ตำบลสาริกา อำเภอเมือง เป็นค่ายพักสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนในการเข้าค่ายฝึกอบรม และทำกิจกรรมนันทนาการ  ภายในบริเวณประกอบด้วยเรือนพัก ๔ หลัง กระโจม ๑๐ หลัง บริเวณสำหรับกางเต็นท์ นอกจากนี้ยังมีเรือนพักสำหรับผู้ควบคุม หรือวิทยากร ห้องประชุมขนาดใหญ่
ห้องน้ำ  ค่าบริการผู้ใหญ่คนละ ๑๐ บาท/วัน เด็กคนละ ๕ บาท/วัน การติดต่อขอใช้สถานที่ให้ทำหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๔๘๑ และ โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๖๒๘ (จองค่าย)
                โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   จัดการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชน และบุคคลทั่วไป  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ขึ้นไป  ตลอดจนกลุ่มบริษัทห้างร้าน หรือคณะบุคคลที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมีอัตราครูฝึกต่อผู้รับการฝึก อัตราส่วน ๑: ๒๕        
กองพันทหารราบ มีโรงนอนรับคนได้ ๑๕๐ คน  ค่าบริการ ๒๐ บาท/คน/วัน
ระยะที่ ๑ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม
ระยะที่ ๒ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน
กรมนักเรียนนายร้อยฯ มีโรงนอนรับคนได้ ๑๐๐ คน ค่าบริการ ๖๐ บาท/คน/วัน จัดได้วันศุกร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๓๐๑๐-๔ ต่อ ๖๒๙๖๐-๑
แพ แคนู แคมป์ ตั้งอยู่ที่ ๒๔๕ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง มีพื้นที่ให้บริการกางเต็นท์ และจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีจักรยานเสือภูเขา เรือแคนู และเต็นท์ให้บริการเช่า รับคนได้ประมาณ ๕๐๐ คน โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๐๔๒, ๐๘ ๑๘๖๓ ๔๑๙๗
สุรดิษ วัลเล่ย์   ตั้งอยู่ที่บ้านหุบเมย  ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง  มีบ้านพัก ๒๗ หลัง เรือนนอนรวม ๒ หลัง และพื้นที่กว้างสำหรับจัดกิจกรรม รวมทั้งได้จัดฐานทดสอบกำลังใจสำหรับค่ายเยาวชน รับคนได้ประมาณ ๕,๐๐๐ คน อัตราค่าบริการใช้สถานที่สำหรับคณะ ๒๐ คน ขึ้นไป คนละ ๓๐๐ บาท/คืน (รวมอาหารเช้า ๒ มื้อ) มีบ้านพัก ๒๗ หลัง เรือนนอนรวม ๒ หลัง (รับได้ประมาณ ๒๐๐ คน/หลัง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๙๐๕, ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๓๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๗๕๑๕
ศรีกะอาง แคมป์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๕ ถนนบ้านพร้าว-โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา รับเป็นหมู่คณะ สำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่ายของลูกเสือและเนตรนารี รับคนได้ประมาณ ๘๐๐ คน มีค่ายพักแรม ๘ หลัง บ้านพักสำหรับผู้บริหาร ๑ หลัง และจัดฐานทดสอบกำลังใจ ๒๒ ฐาน อัตราค่าบริการคนละ ๑๕ บาทสอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๓๗๓๐ ๖๒๗๒, ๐๘ ๑๔๓๔ ๐๒๔๓

ร้านอาหาร  
อำเภอเมือง
ไก่ย่างโคราช ๗๑ หมู่ ๔ ถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี โทร. ๐๘ ๙๐๗๖ ๓๔๒๙
                ไก่ย่างดีดี  ๑๗๙/๑ หมู่ ๒ ตำบลพรหมณี ทางหลวง ๓๐๕๑ ก่อนถึงประตูทางเข้า โรงเรียนนายร้อย จปร.(ส้มตำ ไก่ย่าง)  โทร.๐ ๓๗๓๒ ๖๐๗๑, ๐ ๓๗๓๙ ๓๒๐๖  (เปิด ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ไก่ย่างน้องเล็ก  ๒๐๑/๑ หมู่ ๓ ถนนสาริกา-นางรอง โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๓๕๐, ๐๘ ๑๒๙๕ ๐๘๓๑
ไก่ย่างป้าตุ๊ก ตรงข้ามศูนย์พัฒนาชุมชน ถนนนครนายก-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๕๑,๐ ๓๗๓๒ ๘๑๙๒      
ช่อชะมวง ๒๔๒/๑๖ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๒๒๑-๒, ๐๘ ๑๕๘๖ ๘๐๘๔
                คานทอง  ข ๑ ๓๒๒/๑๗ ถนนสุวรรณศร  ใกล้สี่แยกไฟแดง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๕๓
ครัวจ่าขุน  ๘๙/๓ หมู่ ๔ ทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี โทร. ๐๘ ๙๖๑๐ ๗๖๑๕
ครัวมะนาว  กม.ที่ ๙ ถนนสาริกา-นางรอง โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๓๒๗, ๐ ๓๗๓๒ ๘๓๑๓  (ปลาโค้งทอด-กระเทียม, ต้มยำไก่บ้าน เปิด ๒๒.๐๐-๐๑.๐๐ น.)              
ครัวมะปราง ๓๔/๑ หมู่ ๓ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๐๗๓
ครัวมะปรางหวาน ๓๐/๒ หมู่ ๘ ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี โทร. ๐๘ ๙๕๒๘ ๑๓๒๕, ๐๘ ๓๐๐๒ ๐๓๔๖
ครัวบ้านขาม  ๘/๒ หมู่ ๕ ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลบ้านใหญ่ โทร. ๐๘ ๑๘๖๔ ๔๓๔๙, ๐๘ ๑๗๓๕ ๐๔๒๘
ครัวบ้านใหญ่  ริมถนนสาริกา-นางรอง ตำบลบ้านใหญ่ โทร. ๐๘ ๓๙๗๑ ๑๔๔๗, ๐๘ ๗๙๔๒ ๗๗๒๙
                ครัวริมคลอง  ๑๑๗/๔ หมู่ ๓ (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕๒ ทางไปโรงเรียนนายร้อย จปร.)โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๖๖๐๓ (ปลาช่อนเผาเกลือ เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ครัวลูกปลา  ข๑-๒๘๗/๒๙-๓๐ หน้าห้างบิ๊กวัน ริมถนนนครนายก-นางรอง ตำบลนครนายก โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๖๒, ๐๘ ๑๘๗๔ ๘๒๙๖
                 ดู๋ดี๋เสวย  ซอยวัดอุดมธานี โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๔๑๒ (ก๋วยเตี๋ยวหมู) เปิด ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.
แดงแหนมเนือง  สามแยกบ้านใหญ่ ปากทางเข้าวังรี โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๖๖, ๐๘ ๑๕๗๖ ๕๔๐๒ (อาหารเวียดนาม  เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ทริปเปิ้ลเอส  ข-๑ ๓๐๓/๒๒-๒๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๑๑๒๖-๗, ๐ ๓๗๓๑ ๔๒๔๙
ธัญรส ๘   ๒ ข ๒๕๖/๑๗ ถนนสุวรรณศร ใกล้วัดศรีเมือง โทร. ๐ ๓๗๓/ ๒๐๙๔ (ก๋วยเตี๋ยวหมู,ไก่,เป็ดเปิด ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
                นัฏฐ์-ทิพ   กม.ที่ ๙ ถนนสาริกา-นางรอง โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๓๑๘
น้องณัฐ  ถนนสุวรรณศร  ใกล้สี่แยกไฟแดง  โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๘๒๓
บัวหลวง ทางเข้า รร.จปร. โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๖๒๑๖ (เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
บ้านกังหัน   ๙๙ หมู่ ๑ ถนนนครนายก-ท่าข่อย โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๐๒๐๖ (ปลากะพงกังหัน, ตุ๋นเยื่อไผ่) เปิด ๑๗.๐๐-๐๑.๐๐ น.
บ้านคุณลุง  ๔๘/๓ หมู่ ๑ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๘๓๙๑
บ้านครูน้อม  ๑๒/๑ หมู่ ๑ หน้าวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๔๔๑๖, ๐๘ ๑๕๗๖ ๘๖๖๙
ปั่นทอง ๓๓๓ หมู่ ๔ ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี โทร. ๐ ๘ ๑๖๒๕ ๕๙๗๗, ๐๘ ๗๗๐๗ ๗๓๙๐
แป๊ะฮก ถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี โทร. ๐๓๗๓๒ ๖๘๘๖-๗, ๐๘ ๑๙๐๙ ๘๖๙๗
ผู้ใหญ่อำนวย ๙๙ หมู่ ๗ ถนนเลี่ยงเมืองนครนายก ตำบลบ้านใหญ่ โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๐๑๔๘
โพธิ์แดง  กิโลเมตร ๑๔  ถนนสาริกา-นางรอง  โทร.  ๐ ๓๗๓๒ ๘๒๖๕
ลาบปลาตะเพียน ๑๓๙ หมู่ ๔ ทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. โทร. ๐ ๓๗๓๒ ๖๓๗๘, ๐๘ ๕๑๕๐ ๙๕๒๔
                เล็กพิสดาร ๑๓๓/๒๓-๒๔ ถนนสุวรรณศร ใกล้วัดศรีเมือง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๕๑๕๐, ๐๘ ๑๘๖๔ ๕๕๙๕ เปิด ๑๓.๐๐-๐๓.๐๐ น. (อาหารทะเล ข้าวต้มรอบดึก)
เลิศรสโภชนา   ข๔ ๑๕๘/๔ ทางเข้าวัดอุดมธานี โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๓๑๖๖
                ลุงเหงี่ยม ๑๖๗ หมู่ ๑  ตำบลสาริกา เยื้องกับทางเข้าวังตะไคร้ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๑๐
                ศรีสุนีย์  ข/๑ ๓๐๙/๑ ทางแยกบ้านใหญ่ ถนนสาริกา-นางรอง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๕๒๙ (ไก่ย่างหนังกรอบ สุกี้ เปิด ๐๘.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
สามสาว  ๖๖/๑ หมู่ ๑๓ ถนนรังสิต-นครนายก ตรงกันข้ามปั๊ม ปตท. โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๑๐๘
สุกี้ หนองโพธิ์  ๒๒/๑ หมู่ ๓ ถนนนครนายก-ท่าด่าน ตำบลศรีนาวา โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๙๐๓
                สุวดี    ถนนสุวรรณศร ใกล้สี่แยกไฟแดง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๓ (เป็ดพะโล้,ขาหมูพะโล้ เปิด ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ส้มตำแสนล้าน  (สาขาหน้า จปร.)  ๗๑ หมู่ ๔ ตำบลพรหมณี  โทร. ๐๘ ๔๖๕๓ ๕๕๙๘
แหลมทอง   ทางแยกบ้านใหญ่  ถนนสาริกา-นางรอง โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๖๙๕  (เปิด ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
อิงดอย  ๗๗/๒ หมู่ ๑๒ ตำบลสาริกา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๐๔๐๐ (เห็ดหอมหน้ากุ้ง,เมี่ยงปลาช่อน เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

อำเภอองครักษ์
กระจ่าทอง บริเวณสามแยกองครักษ์ ถนนนครนายก-รังสิต ตำบลทรายมูล โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๑๒๐๕
ก๋วยเตี๋ยวผู้กำกับ สาขา ๑ บริเวณ บขส.องครักษ์ โทร. ๐๘ ๑๔๓๕ ๔๕๘๘
ครัวมธุรส ๗๙ หมู่ ๑๑ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลบางปลากด โทร. ๐๘ ๑๖๙๖ ๒๐๐๕
ครัวลุงยังปลาเผา  ๑๙ หมู่ ๗ ถนนองครักษ์-ศูนย์นิวเคลียร์ ตำบลทรายมูล โทร. ๐๘ ๑๖๘๓ ๐๕๓๐
จันทร์เพ็ญ   ใกล้ปั๊ม ปตท. สามแยกองครักษ์ โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๑๒๗๘ (เปิด ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
นานา-เดียร์ ๓๐/๓ หมู่ ๔ กิโลเมตรที่ ๔๐ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ๑๔-๑๕)  โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๓๑๒๔ www.deerdee.com
แป๊ะฮ้อ (คลอง ๑๔) ๑๗/๔ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐๘ ๖๓๑๘ ๖๐๖๐ 
สู้แล้วราย ๖๓/๒ หมู่ ๗ ถนนองครักษ์-ศูนย์นิวเคลียร์ ตำบลทรายมูล โทร. ๐๘ ๑๘๕๕ ๒๖๐๙
หมูย่างหิมาลัยคลอง ๑๔ คลอง ๑๔ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๗๓๓ ๓๓๑๒, ๐๘ ๕๑๘๘ ๗๕๑๕

อำเภอปากพลี
ครัวสะพานเหล็ก ๒๙๕ หมู่ ๓ ตำบลเกาะหวาย ทางไปน้ำตกวังม่วง โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๓๑๑-๔
ฉลวยโภชนา ๑๑๒ หมู่ ๔ ถนนนครนายก-ปราจีนบุรี ตำบลเกาะหวาย โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๐๖๗
ประนอม   ข้างวัดเกาะหวาย  ตำบลเกาะหวาย โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๙๕๕๐ (อาหารไทย-จีน เปิด
๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ลาบเป็ดหนองบัวลำภู ๑๓๐ หมู่ ๑ ถนนนครนายก-ปราจีนบุรี ตำบลเกาะโพธิ์ โทร. ๐๘ ๑๔๓๐ ๙๐๕๗
สุกี้ศรีไพร  ถนนสุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๙๖๒๒ (เปิด ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

อำเภอบ้านนา
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียตี๋  ๑๑๐ หมู่ ๓ ถนนบ้านนา-สระบุรี ตำบลบ้านนา โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๑๖๖๒
ครัวลีลาวดี  ๙๐ หมู่ ๓ ตำบลศรีกะอาง โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๓๐๘๘, ๐๘ ๑๘๓๖ ๕๕๗๘
ดอนกระบก ๗๗ หมู่ ๔ กิโลเมตรที่ ๑ ถนนบ้านนา-แก่งคอย ตำบลป่าขะ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๒๔๙๗
ลอมฟาง   ๒๑ หมู่ ๑๐ ถนนบ้านนา-สระบุรี ตำบลป่าขะ โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๑๓๙๗ (ปูหลน,แกงคั่วหอยขม เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ริมสวน   ๖๔ หมู่ ๑๐ ทางเข้าชลพฤกษ์ รีสอร์ท กิโลเมตร ๖๓ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบ้านพร้าว  โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๒๐๙๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ  
ประชาสัมพันธ์จังหวัด                                          โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๓๖๑๕
สำนักงานจังหวัด                                                   โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๒๗๓, ๐ ๓๗๓๑ ๓๕๔๖
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง                           โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๙๓๒
โรงพยาบาลนครนายก                                           โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๑๕๑
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง                                                 โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๒๘๕, ๐ ๓๗๓๑ ๓๕๕๐                 สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา                             โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๒๐๑๔
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี                             โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๙๖๐๐                
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์
                           โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๑๓๐๑
ตำรวจทางหลวง                                                    โทร. ๑๑๙๓                
ตำรวจท่องเที่ยว                                                     โทร. ๑๑๕๕
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์                                  โทร. ๑๑๓๓

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand