www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
เที่ยวหนองคาย,สถาน ที่ ท่องเที่ยว หนองคาย,จังหวัดหนองคาย,เวียงจันทร์,ประวัติหนองคาย,แผนที่หนองคาย,สถาน ที่ ท่องเที่ยว จังหวัด หนองคาย,
สถาน ที่ ท่องเที่ยว จ หนองคาย,สถาน ที่ ท่องเที่ยว ของ หนองคาย,แหล่ง ท่องเที่ยว จังหวัด หนองคาย,หนองคาย แผนที่,ที่พัก หนองคาย,
ที่พัก ใน จังหวัด หนองคาย,รีสอร์ท หนองคาย,ร้าน อาหาร หนองคาย,เกส ต์ เฮ้า ส์ หนองคาย,โรงแรม ใน จังหวัด หนองคาย,ที่พัก อำเภอ โพนพิสัย,
รีสอร์ท ใน จังหวัด หนองคาย,ราย ชื่อ โรงแรม หนองคาย,จอง ที่พัก หนองคาย อ พาร์ ท เม้น ท์,ข้อมูลที่พัก,โรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในหนองคาย,ร้านอาหารนจังหวัดหนองคาย


สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดหนองคาย
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก
อำเภอเมืองหนองคาย
แก้วคูณ  ๖๔/๑ ถ.นาคลองตัดใหม่ หลังโรงแรมหนองคายแกรนด์  โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๓๘๑๖-๗, ๐๘ ๔๖๘๖ ๐๗๑๓  จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
โกลด์ ลักกี้ โฮเต็ล ๒๓๐/๑ ซ.จอมมณี ๒ ข้างวิทยาลัยอู่ต่อเรือหนองคาย โทร.  ๐ ๔๒๔๒ ๓๑๘๙, ๐  ๔๒๔๒  ๓๒๗๕ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๖๕๐ บาท
โขงริเวอร์ ตรงข้ามสถานีรถไฟเก่า โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๒๗๗, ๐ ๔๒๔๖ ๕๕๕๗ โทรสาร ๐ ๔๒๔๖ ๕๕๕๘ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
จันทร์หอม  หลังวัดชมชื่น  โทร.  ๐ ๔๒๔๖ ๐๒๙๓ โทรสาร ๐ ๔๒๔๖ ๐๔๑๕ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
จงกล  ๖๔๙ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๐๕๔๘ โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๒๒๒๙ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
ซี.เค แมนชั่น ซ.ดอนโพธิ์ ใกล้กับมณฑลหล่อยาง โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๖๒๘ จำนวน ๒๗ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
โชติ บ้านเนินพระเนาว์ ต.โพธิ์ชัย โทร. ๐๘ ๗๒๑๓ ๔๗๔๗, ๐๘ ๖๘๕๘ ๙๙๔๗, ๐๘ ๙๔๔๔ ๔๘๙๐ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๕๐ บาท
ทิพย์ ๘ ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย ใกล้เทสโก้ โลตัส  โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๔๕๑๕-๗  โทรสาร. ๐ ๔๒๔๒ ๓๐๙๙ จำนวน ๑๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
ไทย-ลาว ริเวอร์ไซด์ ๐๕๑ ถ.แก้ววรวุฒิ  โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๐๒๖๓-๗ โทรสาร ๐ ๔๒๔๖ ๐๓๑๗ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
ธนาศิริ อพาร์ทเม้นท์ ๒๗๐/๑ ม.๙ หลังโรงเรียนปทุมเทพฯ โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๗๙๒, ๐๘ ๗๙๕๕ ๔๑๖๑ โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๐๗๙๒ ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
บ้านเคียงโขง ๕๔๑ ถ.ริมโขง ติดกับท่าเรือหนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๒๘๗๐, ๐๘ ๑๘๓๒ ๓๙๒๕ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
บ้านพักริมทาง  ข้างวัดจันทร์สามัคคี โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๓๓๑๓ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท
บ้านแม่โฮมสเตย์ หลังวัดจันทร์สามัคคี โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๗๑๒๕, ๐๘ ๑๘๖๙ ๗๕๘๘ จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท
ประจักษ์ บังกะโล  ๑๑๗๘ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๖๔๔, ๐ ๔๒๔๖ ๐๓๓๐ โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๐๕๑๐  จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๖๐-๖๕๐ บาท
พรรณทวี   ๑๒๔๑ ถ.หายโศก โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๖๘-๙ โทรสาร. ๐  ๔๒๔๖  ๐๘๕๐จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๔๐๐–๖๐๐ บาท
พรรณทวี รีสอร์ท   ๒๑๐  ถ.แก้ววรวุฒิ  จอมมณี ซอย ๔  (ริมแม่น้ำโขง) โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๐๐๘ โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๐๐๕๙ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
พี.เค. เยื้องวัดจอมมณี โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๕๖๔๒, ๐๘ ๙๕๗๐ ๙๑๑๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
                      พูนทรัพย์ ๘๔๓ ถ.มีชัย ตรงข้ามวัดศรีชมชื่น โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๐๓๑ จำวน ๗ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
โพธิ์ทะเล รีสอร์ท ก่อนถึงโรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๓๖๔ จำนวน ๘ ห้อง รับเป็นกรุ๊ป ๒๐๐ บาท/คน
พงษ์วิจิตร  ๑๒๔๔/๑-๒ ถ.บรรเทิงจิต ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๖๓๒ จำนวน ๓๘ ห้อง  ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
เฟรนด์ชิป ๕๓๘ ม.๗ ซ.ตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง โทร. ๐๘ ๑๙๑๗ ๕๗๖๗ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
มินิ โฮเต็ล ๑๗/๘ ถ.พนังชลประทาน โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๕๑๕๔, ๐๘ ๖๖๓๒ ๓๑๒๑ โทรสาร ๐ ๔๒๔๖ ๕๑๕๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๘๐-๓๐๐ บาท
แม่โขง รีสอร์ท ๑๐๐ ถ.มิตรภาพ ข้างสถานีไฟฟ้าย่อย โทร. ๐๘ ๑๙๓๔ ๕๕๘๑ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
แม่โขง รอยัล  ๒๒๒ ถ.พนังชลประทาน โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๕๗๗๗-๘๑ โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๑๒๘๐ จำนวน ๑๙๘ ห้อง ราคา ๙๐๐-๒,๕๒๕ บาท
                      มัดหมี่  ๑๑๑๑/๔ ถ.แก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๐๗๑๗ โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๒๑๘๒ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
มั่นคง  ๒๖๘/๓ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมืองโทร.๐ ๔๒๔๖ ๐๗๕๖-๙ จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
แม่โขง  ๕๑๙ ถ.ริมโขง ต.ในเมืองโทร. ๐ ๔๒๔๖ ๐๖๘๙ โทรสาร ๐ ๔๒๔๒  ๐๗๙๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
แม่โขงรอยัล หนองคาย  ๒๒๒ ถ.พนังชลประทาน ต.กวนวัน โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๐๒๔, ๐ ๔๒๔๖ ๕๗๗๗–๘๑ โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๑๒๘๐ สำรองห้องพัก กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๐๐๘๗-๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๒  ๓๑๑๘ www.royalmekong.com จำนวน ๑๙๘ ห้อง ราคา
๑,๒๐๐–๓,๐๐๐ บาท
แม่โขง ริเวอร์  ๑๗๙ ถ.แก้ววรวุฒิ (ตรงข้ามสถานีรถไฟเก่า) โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๒๗๗, ๐ ๔๒๔๖ ๕๕๕๗ โทรสาร ๐ ๔๒๔๖  ๕๕๕๘ จำนวน ๓๐ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
แม่โขง รีสอร์ท ๑๓๔ ถ.หนองคาย-อุดรธานี (กม.๖)  โทร.๐  ๔๒๔๒  ๐๙๐๑  จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ริมโขง ๘๑๕/๑-๓ ถ.ริมโขง ข้างวัดหายโศก โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๐๖๒๕ ราคา ๑๐๐-๑๘๐ บาท
เรือนไท ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๕๑๙, ๐๘ ๙๑๘๖ ๗๒๒๗ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๒๐-๔๕๐ บาท
ศราวุธ รีสอร์ท  ๑๘๐ ม. ๔ ถ.หนองคาย-โพนพิสัย โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๐๐๖, ๐ ๔๒๔๑ ๑๒๒๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
ศรีสุวรรณ ๗๖๕ ซ.ข้างโรงแรมหนองคายแกรนด์ โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๓๙๗๒-๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
สวัสดี เกสต์เฮาส์  ๔๐๒ ถ.มีชัย (ตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง) ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๕๐๒   จำนวน  ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
สุขสันต์  โมเต็ล  ๑๑๖๔  ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง   โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๘๕  จำนวน ๓๐  ห้อง  ราคา  ๒๐๐–๖๐๐  บาท    
                      หวน-ลาย อพาร์ทเม้นท์ ๘๒๓ ถ.บรรเทิงจิต ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๓๕๙๗, ๐๘ ๖๘๕๔ ๑๑๑๓ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
หนองคายแกรนด์ธานี  ๕๙๘ ม. ๕ ถ.หนองคาย-โพนพิสัย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๐๓๓-
๔๔ โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๒๐๒๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๗ ๖๘๐๙–๑๒ จำนวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๙๐๐-๕,๐๐๐ บาท www.nongkhaigrand.com
อะเมซอน เกสเฮาส์ จอมมณี ซ.7 ต.มีชัย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๒๙๘๙ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
เอส.ซี  ติดกับสถานีอนามัยวัดจันทร์สามัคคี โทร. ๐๘ ๑๐๕๗ ๘๘๐๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๖๐-๔๐๐ บาท
เฮง เฮง เกสต์เฮาส์  ๑๑๗ ถ.ประจักษ์ (ติดโรงเรียนอนุบาลสาริกา) โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๓๖๗๖ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท   

อำเภอท่าบ่อ
กาสะลอง รีสอร์ท ๓๓๓ ม.๖ ถ.ท่าบ่อ-บ้านผือ โทร. ๐ ๔๒๔๓ ๑๒๒๗, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
คุ้มใต้ รีสอร์ท  ๒๑๙ ม.๙  ถ.ท่าบ่อ-หนองสองห้อง โทร. ๐ ๔๒๔๓ ๑๑๙๒ จำนวน ๘ หลัง ราคา ๓๐๐ บาท
ท่าบ่อ บังกะโล    ๙๘๗  ถ.จรดลสวรรค์ ต.ท่าบ่อ  โทร. ๐ ๔๒๔๓ ๑๑๙๖  จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท
ตรงเจริญ แมนชั่น ๔๐๕ ม.๕ ถ.พนังชลประทาน โทร. ๐ ๔๒๔๓ ๑๘๔๖, ๐ ๔๒๔๓ ๑๑๕๘ จำนวน ๒๙ ห้องราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
บังกะโล ๑๔๙ ๓๓๙ ม.๑๑ ถ.นิกรประสิทธิ์ โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๐๑๕๘ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
บ้านไท ท่าบ่อ ๔๕๒ ม.๒ ถ.ดอนเขียวใหญ่ โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๑๒๕๕ โทรสาร ๐ ๔๒๔๐ ๑๒๕๕ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
บ้านสวน รีสอร์ท ๑๒๙ ม.๗ ถ.ท่าบ่อ-บ้านผือ โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๐๗๗๔ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๓๕๐ บาท
โรงแรม ๑๔๑  ๑๔๑ ม.๙ ถ.มิตรภาพ-ท่าบ่อ-หนองสองห้อง ต.ท่าบ่อ โทร. ๐ ๔๒๔๓ ๑๘๐๗, ๐ ๔๒๔๓ ๑๙๔๑  จำนวน  ๒๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
ห้วยโมง รีสอร์ท ๔๐๐ ม.๓ ถ.ริมเขื่อนห้วยโมง โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๐๓๒๑ จำนวน ๒ หลังราคา ๘๐๐ บาท
                     
อำเภอศรีเชียงใหม่ 
*กุศลสุข  ๑๔ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๕ ๑๑๕๒ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๒๐–๓๐๐ บาท
*มณีรัตน์ รีสอร์ท  ๗๔  ม.๑ ถ. ริมโขง  ต.พรานพร้าว  โทร. ๐ ๔๒๔๕ ๑๓๑๑  จำนวน  ๒๐  ห้อง  ราคา ๓๕๐–๘๐๐  บาท www.maneerat.net
ติ๋ม เกสต์เฮาส์ ๕๕๓ ม.๒ โทร. ๐ ๔๒๔๕ ๑๐๗๒ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท
เทพอินทร์แดงรีสอร์ท ๗๙ ต.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๔๕ ๑๑๐๖, ๐๘ ๙๕๗๓ ๑๘๓๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บ้านกลางสวน รีสอร์ท ๑๖๔ ต.หนองปลาปาก โทร. ๐๘ ๙๓๒๐ ๙๘๔๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
                      มณีรัตน์ รีสอร์ท ๓๔ ม.๑ ถ.ริมโขง ต.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๔๕ ๑๓๑๑ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๕๐ บาท
มัลลิกา รีสอร์ท ๑๗/๑ ต.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๔๕ ๑๖๖๖, ๐๘ ๗๑๐๑ ๗๙๗๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
มาลิวัลย์ รีสอร์ท ๑๒๙/๑ ต.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๔๕ ๑๑๗๙ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
สิทธิสุวรรณ  ๓๕ ม.๒ ซ.๑๗ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๕ ๑๑๒๗ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
โฮมสเตย์ บ้านวังน้ำมอก บ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๓๗๘๓, ๐๘ ๖๒๓๒ ๕๓๐๐

อำเภอบึงกาฬ
                      ทรายเงิน รีสอร์ท  ๑๔๙ ถ.บึงกาฬ-พังโคน ๑ กม.จากตลาดบึงกาฬ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๘๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๕ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท 
แม่โขง เกสต์เฮาส์ จอย เรสเตอรอง ๒๐๒ ม.๑ ถ.ชาญสินธุ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๓๔๑ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท
แม่น้ำ ๑๐๗ ม.๑ ถ.ชาญสินธุ์ ต.วิศิษฐ์ โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๐๕๒, ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖ โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๑๒๑๖  HYPERLINK "http://www.maenaminhotel.com" www.maenaminhotel.com จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
 สมานมิตร ๓๔๓ ถ.ปราสาทชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๖๗๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๕๐ บาท
สันติสุข โฮเต็ล  ๗๑/๒ ถ.ปราสาทชัย โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๑๑๑๔ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๐๐ บาท
อาฮงแม่โขงวิว ม.๓ ต.ไคสี โทร. ๐ ๔๖๐๐ ๐๘๑๕ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๕๐ บาท

อำเภอสังคม 

เค้ก รีสอร์ท ๑๑๖ ม.๒ ต.สังคม โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๑๔๔๐ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
เคียงโขง-ผาแดง รีสอร์ท ม.๓ บ้านผาแดง โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๑๔๖๓, ๐๘ ๗๐๐๑ ๓๔๔๓ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๗๕๐-๙๐๐ บาท
                      ปุ๋ย เกสต์เฮาส์  ๖๐/๔   ซ.ธนาคาร ธกส. ต.แก้งไก่  โทร.๐ ๔๒๔๔ ๑๐๖๕ จำนวน  ๑๒  ห้อง  ราคา ๑๐๐  บาท
ระเบียงริมโขง บังกะโล  ๑๖๐/๓  บ้านแก้งไก่ ถ.สังคม-ปากชม  โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๑๑๐๖  จำนวน ๔ ห้อง  ราคา  ๑๕๐-๓๐๐  บาท
เรือนแวนด้า ม.๓ ต.ผาตั้ง โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๑๐๘๘, ๐ ๔๒๔๔ ๑๕๗๙ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
สยามบังกะโล ม.๒ บ้านปากโสม ทางหลวงมายเลข ๒๑๑ โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๑๓๙๙ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

 อำเภอโพนพิสัย
เอ็กซ์.โอ ถ.พิสัยสรเดช บ้านจอมนาง โทร. ๐ ๔๒๔๗ ๑๔๖๖ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

อำเภอรัตนวาปี
บ้านพักคมคาย ๙๙ ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.รัตนวาปี โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๘๑๐๘ จำนวน ๖๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บ้านพัก วี เค ๑๙๘ ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.รัตนวาปี โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๘๒๗๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
แสงตาวัน ๑๐๗ ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.รัตนวาปี โทร. ๐๘ ๗๘๕๙ ๗๗๐๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
ห้องพักบ้านสวน ๑๖๔/๑๑ ต.รัตนวาปี โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๘๑๕๐ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท
ห้องพัก วี เอส ๓๔๑ ถ.รัตนวาปี โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๘๑๙๗ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท

อำเภอเซกา
ทิพาวรรณ รีสอร์ท ๑๑๔ ม.๕ บ้านหนองยาง ต.ซาง โทร. ๐๘ ๙๘๔๓ ๕๓๐๓ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
บ้านพักสุพรรณี ๑ ม.๒๐ บ้านเทพมงคล ต.เวกา โทร. ๐๘ ๑๐๕๕ ๘๙๓๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บ้านสวน ๑๘๗ ม. ๑๐ บ้านโนนสง่า ต. ซาง โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๙๐๘๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ม.สุกี้ รีสอร์ท โทร. ๐ ๔๒๙๐ ๙๒๓๔, ๐๘ ๔๙๘๐ ๙๖๒๗
                      ริมน้ำ รีสอร์ท ถ.เซกา-บึงโขงหลง โทร. ๐ ๔๒๔๘ ๙๔๒๗, ๐๘ ๙๙๖๔ ๗๑๓๔ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
อำนวยสุข รีสอร์ท โทร. ๐๘ ๗๙๔๔ ๙๖๐๐

อำเภอบึงโขงหลง
รีสอร์ทกลางดง  โทร. ๐๘ ๑๗๓๙ ๕๗๐๒ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

อำเภอปากคาด
โขงค้ำคูน  ๖๒ ม.๖ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๐ ๔๐๘๐, ๐๘ ๙๗๑๒ ๘๕๙๘ โทรสาร ๐ ๔๒๔๘ ๑๐๗๙ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท

อำเภอบุ่งคล้า
ริมโขง รีสอร์ท ม.๑ บ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า โทร. ๐๘ ๕๐๐๖ ๐๗๐๘ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท

ร้านอาหาร 
ครัวสบันงา  ๑๐๓๘/๑ ถ.แก้ววรวุฒิ โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๐๘๓๘
ครัวสุขสันต์  ๑๑๖๔ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง โทร.๐ ๔๒๔๑ ๑๕๘๕, ๐ ๔๒๔๑ ๑๗๙๗
โจ๊กกัญญารัตน์  ถ.หายโศก โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๔๗๕
จอมมณี  ในโรงแรมแม่โขงรอยัล โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๐๒๔
เจนจบทิศ  ๗๙๗ ถ.สายอุดร-หนองคาย (ตรงข้าม ธ.ก.ส.) โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๘๕๘
ช่อคูณ  โรงแรมหนองคาย แกรนด์ธานี โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๐๓๓, ๐ ๔๒๔๒ ๐๐๔๔
ชายโขง  ๐๐๓ ถ.แก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๓๐๘
ดีดีโภชนา ๑๑๕๕/๙ ม. ๔ ถนนประจักษ์ โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๔๘
แดงแหนมเนือง  ๕๒๖-๕๒๗ ถ.ริมโขง โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๙๖๑, ๐ ๔๒๔๒ ๑๒๐๒
ทานตะวัน  ๐๕๗/๑ ถ.ประจักษ์ ใกล้โรงเรียนสว่างวิทยา โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๒๓๕, ๐ ๔๒๔๖ ๐๓๔๙
ทิพรส  ๑๐๖๙  ถ.มีชัย  ต.ในเมือง โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๘๔
พาโนรามา   ๔๒๓  ถ.ริมโขง  ต.ในเมือง  โทร. ๐ ๙๑๘๖ ๒๑๒๑, ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๖๘
เพ็ญโภชนา  (สุกี้เวียงจันทร์) ๑๑๖๔  ถ.ประจักษ์  ต.ในเมือง  โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๒๙๗
เรือนแพหายโศก  ๔๘๔/๑  ถ.หายโศก บริเวณวัดหายโศก  ต.ในเมือง  โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๒๑๑ 
เรือนริมน้ำ  ๑๐ ถ.แก้ววรวุฒิ โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๕๒๑๒
สองฝั่งโขง  ถ.แก้ววรวุฒิ โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๔๑๘
หนองคายโภชนา  ๓๘๗/๖  ถ.บรรเทิงจิต ต.ในเมือง  โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๖๔๕
หลังจวน  ๑๑๕๖/๓ ถ.หายโศก โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๕๕๘
อิ่มเอมโภชนา  ๑๒๕๕/๓ ใกล้โรงแรมพงษ์วิจิตร ถ.บรรเทิงจิต โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๖๐๘

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ               
ประชาสัมพันธ์จังหวัด                                  
โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๒๑๑๐                
สำนักงานจังหวัด                                             
โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๗๗๘
ตำรวจท่องเที่ยว                                  โทร.  ๑๑๕๕                
ตำรวจทางหลวง                                
โทร. ๑๑๙๓
สถานีตำรวจภูธร                                           โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๐๒๑, ๐ ๔๒๔๑ ๑๐๗๑,๐ ๔๒๔๑ ๒๗๑๐
โรงพยาบาลหนองคาย                                    โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๓๔๕๖-๘                
โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา                        
โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๕๒๐๑
กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง      โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๖๐๕                
ด่านศุลกากร                                                        โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๑๘, ๐ ๔๒๔๒ ๑๒๐๗
สถานีขนส่ง                                                         โทร. ๐ ๔๒๔๑  ๑๖๑๒                
สถานีรถไฟหนองคาย                                      
โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๖๓๗ , ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๙๒
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว    โทร. ๐ ๔๒๔๖ ๗๘๔๔
ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand