www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดสระแก้ว
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก
อำเภอเมืองสระแก้ว
กวี วิลล่า ๒ ซอย ๑ ถนนเทศบาล ๑๙ ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๒๔ ๑๒๑๗, ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๘๑ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
กวี โฮเต็ล ๒๔๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๒๔ ๑๒๑๖ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๒๓๐-๓๙๐ บาท
เกรท อินน์ ๒๕ ถนนเทศบาล ๗ ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๒๔ ๑๐๙๘, ๐ ๓๗๒๔-๑๐๗๘, ๐๘ ๑๘๖๓ ๗๖๗๓ โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๑๐๗๘ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
จันทรา ๒๙๙ ถนนสุวรรณศร โทร.๐ ๓๗๒๔ ๑๗๑๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๑๓๓๒ จำนวน ๘๙ ห้อง ราคา ๒๘๐-๕๙๐ บาท
จ๋าจ้า บังกะโล ๒๑๖/๑ โรงน้ำแข็ง ถนนเทศบาล ๖ ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๒๔ ๒๙๓๙, ๐๘ ๑๘๖๓ ๗๕๑๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
ทราเวล ๒๐๖ หมู่ ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๒๔ ๑๐๒๔-๕, ๐ ๓๗๒๔ ๒๔๓๐ โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๒๔๓๑ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๙๐ บาท
พีพี โฮเทล แอนด์ สปอร์ต คลับ ๑๐ ถนนเทศบาล ๒ ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๒๒ ๐๖๓๖, ๐ ๓๗๒๒ ๐๖๓๓โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๐๖๓๓  HYPERLINK "http://www.pphotelsakaeo.com" www.pphotelsakaeo.com จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๙๐๐ บาท
มณฑิชา รีสอร์ท ๑๘๗ หมู่ ๒ บ้านใหม่ถาวร ตำบลสระขวัญ โทร.๐ ๓๗๒๕ ๘๐๒๕ โทรสาร     ๐ ๓๗๔๒ ๑๐๗๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๔๐๕ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๔๒ ๑๑๑๑ โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๐๕๐๐  HYPERLINK "http://www.river-resort.com" www.river-resort.com จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๗๙๐-๙๕๐ บาท
เรือนแก้ว รีสอร์ท ๑/๗ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๒๔ ๒๑๔๑, ๐๘ ๑๙๔๐ ๑๔๐๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
ศรีกิจ บ้านสวน รีสอร์ท ๒๙/๑ ถนนเทศบาล ๑๔ โทร.๐ ๓๗๒๒ ๐๗๖๖-๗, ๐๘ ๗๖๙๔ ๔๔๕๔, ๐๘ ๙๔๙๗ ๐๙๙๙ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท
แสงจันทร์โฮเต็ล ๒๗ ถนนเทศบาล ๗ ตำบลสระแก้ว โทร.๐ ๓๗๒๔ ๑๙๑๓ โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๐๒๔๓ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท

อำเภอเขาฉกรรจ์
กู๊ดวิลล์ เลคคันทรี รีสอร์ท ๔๗ บ้านวังรี หมู่ ๑ ตำบลเขาฉกรรจ์ ถนนสระแก้ว-จันทบุรี โทร.๐ ๓๗๒๔ ๓๙๔๑-๒, ๐๘ ๖๓๘๐ ๕๗๐๑ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๕๕๐-๒,๒๐๐ บาท

อำเภอวังน้ำเย็น
มิตรเสรี ๘๖ ๒๕๔ หมู่ ๑ ตำบลวังน้ำเย็น โทร.๐ ๓๗๒๕ ๑๑๑๐ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท
วังน้ำเย็น ๙๑ ๑๑/๒ หมู่ ๑ ตำบลวังน้ำเย็น โทร.๐ ๓๗๒๕ ๑๒๔๕ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๔๐-๒๕๐ บาท

อำเภอคลองหาด
บ้านสวน ฟ้าน้อย รีสอร์ท ๘๐ หมู่ ๖ หมู่บ้านทับวังมน ตำบลคลองหาด ถนนคลองหาด-อรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๕๑ ๒๐๙๖, ๐๘ ๗๙๗๔ ๔๙๑๙, ๐๘ ๙๙๙๕ ๕๔๕๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท

อำเภอวัฒนานคร
เฉลิมพล บังกะโล ๑๑๘๒ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร โทร.๐ ๓๗๒๖ ๑๒๑๕ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
นครอินทร์ ๑๑๔๘/๖๖ ศูนย์การค้าสุวิทย์พันธ์ ถนนสุวรรณศร โทร.๐ ๓๗๒๖ ๑๑๔๙ โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๓๐๕ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
พุทธรักษา บังกะโล ๑๑๘๖ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองคลอง โทร.๐ ๓๗๒๖ ๑๔๒๕-๖, ๐ ๓๗๒๖ ๑๔๒๖ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
ศรีวัฒนา โฮเต็ล ๑๑๓๐ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร โทร.๐ ๓๗๒๖ ๑๐๐๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๓๒๑ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

อำเภออรัญประเทศ
เกรทอินน์ เฮาส์ ๒๗๓ หมู่ ๒ ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่-หนองไทร โทร.๐ ๓๗๒๒ ๓๔๓๒-๓, ๐ ๓๗๒๓ ๑๖๓๗ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๑๖๓๗ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
ฉายสุข บังกะโล ๒๓/๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๑๑๗๕, ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๐๖ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๑๓๐๗, ๐ ๓๗๒๓ ๑๖๑๒ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท
เฉินเกสต์เฮาส์ ๑๙/๑๔๖ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐๘ ๑๖๕๐ ๓๑๕๗, ๐๘ ๕๑๗๐ ๙๕๖๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
ทัพทองคำ ๓๖๔ หมู่ ๒ ถนนธนวิถี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร.๐ ๓๗๒๓ ๑๖๗๙, ๐ ๓๗๒๓ ๑๕๕๐ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๑๖๗๙ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ทีซี เกสต์เฮาส์ ๓๕/๑๕ ดงงู ถนนสุวรรณศร โทร.๐ ๓๗๒๒ ๓๗๓๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
นาวาพนม เกสต์เฮาส์ ๓๒/๖ ถนนสุวรรณศร กิโลเมตรที่ ๓ ฝั่งซ้าย ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๐๑๙๑-๒, ๐๘ ๑๓๓๐ ๔๒๖๐ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
ไนซ์ เกสต์เฮาส์ ๒๖ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๓๑๑๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๑๗ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
บ้านรัตนธรรม ๑๘ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๒ ๓๔๗๕, ๐๘ ๕๐๙๓ ๑๐๘๐, ๐๘ ๑๐๐๕ ๖๕๙๔ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บ้านสวน รีสอร์ท ๑๔ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๓๑๖๗-๘, ๐๘ ๑๖๖๓ ๙๕๐๗ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔๕๐ บาท
บ้านแสนสุข บ้านแสนสบาย ๔๑/๒๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลคลองลึก โทร.๐ ๓๗๒๒ ๓๒๒๑, ๐๘ ๑๖๕๐ ๐๘๙๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
มณีบูรพา รีสอร์ท ๑๕/๑ ถนนสุวรรณศร โทร.๐ ๓๗๒๓ ๐๐๗๒, ๐ ๓๗๒๓ ๐๐๗๓ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท
มาร์เก็ต โมเต็ล ๑๐๕/๓๐-๓๒ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๒๓๐๒, ๐ ๓๗๒๓ ๓๐๗๘, ๐๘ ๙๙๓๖ ๐๘๘๒โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๓๐๕๕ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๒๐-๕๐๐ บาท
วังประภา รีสอร์ท ๗๐/๕ ถนนวังปลาตอง ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๒๗๐๒, ๐ ๓๗๒๒ ๒๖๙๑ โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๒๖๙๐ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๖๐๐ บาท
สยาม เกสต์เฮาส์ ๑๕/๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๒๖ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๕๓ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๔๘๐ บาท
อรัญ เมอร์เมด ๓๓ ถนนธนะวิถี ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๒ ๓๖๕๕-๖๕ โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๓๖๖๖ จำนวน ๑๕๒ ห้อง ราคา ๗๕๐-๒,๕๐๐ บาท
อรัญการ์เด้น ๑ ๕๙/๑-๗ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๑๘๓๖, ๐ ๓๗๒๓ ๑๑๐๕, ๐ ๓๗๒๓ ๒๕๘๘-๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
อรัญการ์เด้น ๒ ๑๑๐ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๑๐๗๐, ๐ ๓๗๒๓ ๑๘๓๗ จำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๒๓๐-๔๕๐ บาท
อรัญ เกสต์เฮาส์ ๔๐/๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๐๗๖, ๐๘ ๗๑๕๐ ๒๔๗๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
อรัญชัย โฮเต็ล ๔๐ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๑๑๓๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
อินโดจีน ๑๕๔ หมู่ ๖ ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร โทร.๐ ๓๗๒๓ ๒๕๘๘, ๐ ๓๗๒๓ ๒๕๙๑ โทรสาร ๐ ๓๗๒๒ ๓๓๒๔  HYPERLINK "http://www.r24.org/thailand.nu/thai/arunpark/details" www.r24.org/thailand.nu/thai/arunpark/details E-mail:  HYPERLINK "mailto:newarunpark@hotmail.com" newarunpark@hotmail.com จำนวน ๙๑ ห้อง ราคา ๕๕๕-๑,๑๐๐ บาท
อินเตอร์ ๑๐๘/๗ ซอยบ้านอรัญ ถนนชาตะสิงห์ ตำบลอรัญประเทศ โทร.๐ ๓๗๒๓ ๑๒๙๑, ๐ ๓๗๒๓ ๑๘๔๘ โทรสาร ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๕๒ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๕๐๐ บาท

ร้านอาหาร
อำเภอเมืองสระแก้ว
ก๋วยเตี๋ยวปลาสระแก้ว ๔๙๕/๑ ถนนสุวรรณศร ก่อนถึงสามแยกสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๓๗๙ (ก๋วยเตี๋ยวปลา เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
ครัวตะวันนา ๒๔๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐๘ ๙๘๐๕ ๘๑๘๗ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
ครัวสมบูรณ์ ๖๘๘/๑-๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๓  ๒๔๑๘ (อาหารตามสั่ง อาหารทะเล เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
ครัวอรุณกิจ ๓๐๔/๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๘๕๘ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๗.๓๐-๑๕.๓๐ น.)
เจ๊จู ๑๖ ซอยเทศบาล ๑๐ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๑๙๐ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
เจ๊น้อยข้าวต้ม  ๓๑๐ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๖๖๒ (ประเภทข้าวต้ม เปิดเวลา ๑๒.๐๐-๐๒.๐๐ น.)
แดงศูนย์รวมอาหาร ๓๓๑/๑ ถนนสุวรรณศร (เยื้องโรงแรมจันทรา) โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๓๐๒๖  (อาหารไทยและอาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
บ้านเสบียง ๕๒๕ หมู่ ๓ บ้านหนองนกเขา ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๔๑๙ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
พลอยโภชนา สุกี้รสเด็ด ๔๖๑ ถนนสุวรรณศร ตรงสามแยกสระแก้ว กิโลเมตรที่ ๒๕๐ ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๐๒๐๘ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๕.๓๐ น.)
ร้านเจ๊ณีส้มตำ ๓๐๕/๕ ถนนสุวรรณศร สามแยกสระแก้ว โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๙๐๒๒
ร้านสมิหลา ๒๒๒-๑ หมู่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตำบลสระแก้ว-สระขวัญ โทร. ๐๘ ๑๓๖๓ ๓๕๖๕ (อาหารปักษ์ใต้ อาหารอีสาน เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ร้านหนึ่ง ๓๑๙ หมู่ ๒ ถนนเทศบาล ๑๙ ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๓๕๖ (อาหารตามสั่ง จันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา ๑๕.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ร้านอาหารแซบอีหลี ๔๓๐/๑๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๑๖๙๘ (อาหารอีสาน เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ร้านอาหารต้นหว้า ๕๕ หมู่ ๑๑ ถนนสุวรรณศร ตรงข้ามตำรวจทางหลวงสระแก้ว ตำบลสระแก้ว โทร ๐ ๓๗๒๔ ๑๕๓๖ (ก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ร้านอาหารบ้านลอยนวล ๑๗/๒ ซอยเทศบาล ๒๕ ถนนสุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๙๔๙, ๐๘ ๑๘๒๐ ๐๕๙๘ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
ร้านอาหารภาวัลย์  ๒๑๓ ถนนสุวรรณศร (ตรงข้ามวัดสระแก้ว) ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๒๕๖  (อาหารประเภทเกาเหลาเลือดหมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๓๐ น.)
ร้านอาหารวันดี ๑๓๑ ถนนสุวรรณศร ติดกับศูนย์โตโยต้า ตำบลสระแก้ว โทร ๐ ๓๗๔๒ ๑๓๔๓, ๐๘ ๑๙๑๔ ๘๗๙๗ (อาหารจานด่วนและก๋วยเตี๋ยว เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
ส้มตำร้อยแปด ๔๙๕/๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐๘ ๙๕๔๔ ๑๖๓๐ (ส้มตำ ไก่ทอด เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
สวนน้ำวังแก้ว (ครัวคุณแต๋ว) ซอยโรงเลื่อย ถนนเทศบาล ๖ ตำบลสระแก้ว โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๓๔๓๗ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
เสวย (ชั้นล่างโรงแรมจันทรา) ๒๙๙ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๗๑๑-๔ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

อำเภอเขาฉกรรจ์
คิวก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ๓๘๕ หมู่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์ โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๑๒๙๐, ๐๘ ๔๗๗๘ ๘๕๒๙ (ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

อำเภอวังน้ำเย็น
สวนอาหารปาล์ม การ์เดน ๑๗/๑ หมู่ ๕ ซอยหลังวัดวังแดง ตำบลวังน้ำเย็น โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๘๒๔๐ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

อำเภอวังสมบูรณ์
                      นภารัตน์ โภชนา ๑๔๖/๑ ถนนสระแก้ว-จันทบุรี หมู่ ๑ ตำบลวังสมบูรณ์ โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๙๐๑๗

อำเภอคลองหาด
ร้านข้าวแกงนครสวรรค์ ๖๕ หมู่ ๑ ตำบลคลองหาด โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๕๐๙๗ (เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๕.๓๐ น.)
                      ร้านทะเลคลองหาด ๕๓ หมู่ ๖ โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๕๐๙๘ (อาหารทะเล เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ร้านอาหารครัวอนงค์ ๕๖ หมู่ ๑ ตำบลคลองหาด โทร. ๐๘ ๙๘๐๖ ๓๓๙๕, ๐๘ ๗๙๑๒ ๐๔๕๘ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ร้านอาหารสวนน้ำ ๑/๑ หมู่ ๖ ตำบลคลองหาด โทร. ๐๘ ๔๗๘๔ ๔๕๑๐ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
ลาบแซบอีสาน ๑๑๓/๑ หมู่ ๑ ถนนทุ่งขนาน ตำบลคลองหาด โทร. ๐๘ ๙๒๑๗ ๔๙๙๘ (เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

อำเภอวัฒนานคร
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านผู้ว่าชวนชิม ๘๘ ถนนสุวรรณศร หมู่ ๑๐ โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๘๘๒, ๐๘ ๖๑๑๓ ๖๔๒๓
ไก่ลุงแก้ว ๕/๑ หมู่ ๗ บ้านซับนกแก้ว ถนนวัฒนานคร-แซร์ออ-ตาพระยา กิโลเมตรที่ ๒๐ ตำบลหนองน้ำใส โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๖๐๓๗ (อาหารตามสั่งประเภทไก่ เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
เจ๊เง็ก ๕๘๒/๑ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๑๙๔ (อาหารเวียดนาม ข้าวเหนียวส้มตำ เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ร้านครัวใต้นครศรี ๔๑๖ หมู่ ๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๕๑๗๓ (อาหารปักษ์ใต้ อาหารตามสั่ง)
ร้านน้องเฟิร์นปลาเผา อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม โทร. ๐๘ ๙๕๔๕ ๑๙๔๘ (อาหารตามสั่งประเภทปลา เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
ร้านสมปองปลาเผา ๖ อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม โทร. ๐๘ ๗๑๔๒ ๓๒๕๗ (อาหารตามสั่งประเภทปลา เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
ลุงล้อมปลาเผา อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม โทร. ๐๘ ๖๐๒๙ ๕๙๘๑ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
เวียดนามเจ๊หลอด ๘๑๖/๒ หมู่ ๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๕๔๗๙
สวนอาหารพุทธรักษา  ๑๑๘๖ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร บ้านหนองคลอง ตำบลวัฒนานคร โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๔๒๕-๖ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
สวนอาหารวังมัจฉา อ่างเก็บน้ำพระปรง พระปรง ตำบลช่องกุ่ม โทร ๐๘ ๑๓๘๙ ๙๖๘๕, ๐๘ ๑๗๖๕ ๖๕๗๕ (อาหารตามสั่งประเภทปลา เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

อำเภออรัญประเทศ
ก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ ๓๕/๗ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๖๑๒๐ (ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
                      เก๋ ๓๑ ถนนจิตต์สุวรรณ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๔๖๔ (อาหารเวียดนาม เปิดเวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.)
ไก่ย่าง-ไข่มุก ๗๔/๒ ถนนสุวรรณศร กิโลเมตรที่ ๒ ก่อนถึงตลาดโรงเกลือ ๓ กิโลเมตร ด้านซ้ายมือ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๒๓๒, ๐ ๓๗๒๓ ๓๒๓๓ (อาหารอีสาน)
                      คำทอง ๔-๖ ถนนจิตต์สุวรรณ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๑๓๘ (อาหารไทย เปิดเวลา ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
เจ๊รางอาหารเวียดนาม ๑๘๘ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๓๑๗,  ๐๘ ๑๗๘๒ ๒๐๐๑
เจ๊อ๊อดอาหารเวียดนาม ๔๑ ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๒๕๙๓
ฐาแอนติก ผัดไท บูรพา  ข้างเวียงฮาลอง ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๔๘๐, ๐๘ ๑๐๐๑ ๑๙๒๑
ทับทิมทอง ๑/๑๔-๑๕ ถนนมหาดไทย ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๓๑๕ (อาหารตามสั่ง, อาหาร ไทย จีน ฝรั่ง เปิดเวลา ๑๒.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
บีเตียง  ๔๐ ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๐๐๘ (อาหารไทย จีน เปิดเวลา ๐๙.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
แมกไม้ บ้านใหม่หนองไทร โทร. ๐ ๓๗๔๓ ๓๐๑๐  HYPERLINK "http://www.makmaiaran.com" www.makmaiaran.com (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
ยายต๊ามอาหารเวียดนาม ๘๗/๑ ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๗๙๔ (อาหารเวียดนาม เปิดเวลา ๐๘.๓๐–๑๘.๐๐ น.)
ระเบียงสวน ๒๐๒ หมู่ ๑ ถนนสุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๔๓ ๓๐๗๘ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ร้านอาหารบ้านสวน ๑๔  ถนนสุวรรณศร สายอรัญประเทศ-โรงเกลือ กิโลเมตรที่ ๓ ฝั่งขวามือ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๓๒๕, ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๖๗-๘ (อาหารตามสั่ง เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ลิตเติ้ลโฮม ๖๗ ถนนเจ้าพระยาบดินทร์ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๕๔๖ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิดเวลา ๐๗.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
สตาร์ กริลล์ ตลาดโรงเกลือ เลขที่ ๔๓๙ อาคาร เค ๑-๕ โทร. ๐๘ ๙๖๖๖ ๕๗๗๘
สมบูรณ์กุ้งเผา ๑๕/๒ ถนนย่านสถานีรถไฟ ถนนมหาดไทย ข้างศูนย์ลูกเสือ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๘๐๖-๗
สยามเกรทเฮาส์ ๑๕/๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๕๓, ๐๘ ๑๙๒๒ ๔๔๙๕
สยามสุกี้ ๑๕/๓ ถนนสุวรรณศร ก่อนถึงตลาดโรงเกลือ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๕๓ (เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อันแอม ๓๕/๒๓-๒๕ ถนนสุวรรณศร สี่แยกรถไฟอรัญ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๑๗๕ (อาหารเวียดนาม)
เอกโอชา ๑/๒๔ ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลอรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๘๓๑

อำเภอตาพระยา
ก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูป้าฉ่ำ ๗๗๘ หมู่ ๑ หน้าวัดตาพระยา ตำบลตาพระยา โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๐๑๑๘
ครัวสุวร ๔๗ หมู่ ๑ หน้าวัดตาพระยา ตำบลตาพระยา โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๙๐๑๑, ๐๘ ๕๗๗๙ ๑๔๓๙

บริษัทนำเที่ยว
พลอยสยามทัวร์ ๑๕/๒๐ ถนนสุวรรณศร หน้าสถานีรถไฟ โทร. ๐ ๓๗๒๒ ๓๔๗๗
อรัญ-ศรีโสภณ ทราเวล ถนนสุวรรณศร โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๘๔
ไนซ์ เกรซ ทราเวล ๒๖ ถนนตอนกลางทาง โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๑๗, ๐ ๓๗๒๓ ๓๑๑๘
อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ๔๖๖ กิโลเมตรที่ ๖ ฝั่งซ้าย ตำบลคลองลึก อำเภออรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๑๒๕-๖
นครขอม ทัวร์ ๑๙/๔ ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๒๓๗๑

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด                      โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๖๖-๗
สำนักงานจังหวัด                               โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๔-๖
ศาลากลางจังหวัด                               โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๗
ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ              โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๐๑๖
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ               โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๑๓๑
สถานีตำรวจภูธรอำเภอตาพระยา                   โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๙๑๑๑
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้ว            โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๐๑๗
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร                โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๕๐๗-๘
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็น                   โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๑๑๑
สถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ             โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๑๒๐๓
ตำรวจท่องเที่ยวอรัญประเทศ                          โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๐๑๗๗, ๑๑๕๕
โรงพยาบาลวัฒนานคร                                     โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๗๗๒-๕
โรงพยาบาลอรัญประเทศ                 โทร. ๐ ๓๗๒๓ ๓๐๗๕-๙
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว        โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๒๕๓๒, ๐ ๓๗๒๔ ๑๐๑๑-๒, ๐ ๓๗๒๔ ๓๐๑๘-๒๐
โรงพยาบาลตาพระยา                                        โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๙๐๐๙, ๐ ๓๗๕๑ ๐๒๕๒
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น                                        โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๑๐๘-๙
โรงพยาบาลคลองหาด                                       โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๒๒๕๘-๖๑
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์                                       โทร. ๐ ๓๗๕๑ ๑๒๗๒

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand